Voedernormen

Bij het voeren van dieren is het belangrijk om de juiste hoeveelheid nutriënten aan te bieden. Daarom doet Schothorst Feed Research onderzoek naar de nutriëntenbehoefte. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij hoogproductieve dieren, voornamelijk onder praktijkomstandigheden. Er zijn normen ontwikkeld voor de verschillende levensfases van pluimveerundvee en varkens.