Grondstoffenlijst

De grondstoffenlijst van Schothorst Feed Research is een lijst met meer dan 400 grondstoffen. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. De digitale versie van de grondstoffenlijst kan eenvoudig worden geïmporteerd in verschillende softwarepakketten voor lineaire programmering. De grondstoffenlijst bevat naast standaard chemische samenstellingen ook specifieke nutriënten van Schothorst Feed Research die gebaseerd zijn op eigen onderzoek.

Energiewaarderingssystemen

De energiewaardes voor de verschillende diercategorieën zijn gebaseerd op energiesystemen die door Schothorst Feed Research zijn ontwikkeld en indien nodig worden bijgesteld. Het unieke van deze voederwaardetabellen is dat een grondstof voor de verschillende diercategorieën eigen energiewaarden hebben.
De energiesystemen zijn per diersoort gebaseerd op:

  • Pluimvee: metaboliseerbare energie met verschillende verteringscoëfficiënten voor vleeskuikens, leghennen en kalkoenen.
  • Varken: netto energiesysteem; verschillende formules en verteringscoëfficiënten voor biggen, vleesvarkens, dragende en lacterende zeugen.
  • Rundvee: netto energiesysteem dat de voorzieningsgraad van glucogene, lipogene en aminogene nutriënten berekent. Hierbij wordt rekening gehouden met pensfermentatie, darmvertering en absorptie.

Omstandigheden vergelijkbaar met praktijk

Kenmerkend voor de grondstoffentabel van Schothorst Feed Research is dat de waarden worden bepaald onder praktijkomstandigheden met hoog productieve dieren. De grondstoffenlijst wordt continu bijgewerkt. Jaarlijks wordt in proeven de voederwaarde van een groot aantal grondstoffen geëvalueerd, waardoor een goed inzicht in de onderlinge ranking wordt verkregen.