Advanced Feed Package

Een goed en betrouwbaar voederwaarderingssysteem is de basis voor optimale voerproductie. De winstgevendheid, productieresultaten en diergezondheid zijn sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid van het voederwaarderingssysteem. De voerindustrie zoekt een balans tussen nutriëntaanbod vanuit de grondstoffen en nutriëntbehoefte van hoog productieve dieren. De balans wordt continu beïnvloed door ontwikkelingen in de voerproductie en veehouderij, zoals voertechnologie, diergenetica, diergezondheid, grondstofkwaliteit en regelgeving.

Het Advanced Feed Package van Schothorst Feed Research levert alle informatie die nodig is voor voeroptimalisatie zoals voedernormen, grondstoffenlijst, consultancy, onderzoek en toegang tot nutritionele informatie op de website. Er wordt voortdurend onderzoek uitgevoerd om het Advanced Feed Package te onderhouden. Er worden proeven uitgevoerd en beschikbare literatuur wordt gebruikt. Hierdoor zijn de voederwaarderingssystemen en voedernormen altijd up to date voor de verschillende diercategorieën. 

Momenteel maken mengvoederbedrijven in ongeveer 25 landen gebruik van de kennis van Schothorst Feed Research. Zij hebben gezamenlijk een mengvoederproductie die overeenkomt met ca 8% van de wereldproductie. De focus van Schothorst Feed Research ligt op groei van het Advanced Feed Package in landen in West-Europa en Zuidoost-Azië.