Team

> Directie
> Sales & Consultancy
> Research & Development
> Project Office
> Farms
> Staff

Directie

Ir. Lieuwe RoosenschoonAlgemeen directeurT +31 (0)320 252 294E info@schothorst.nl

Sales & Consultancy

Dr. Ir Wilfried van StraalenOnderzoekscoördinator, onderzoeker en consultant rundveeT +31 (0)320 252 294E wvstraalen@schothorst.nl
Ir. Walter van HofstraetenConsultant pluimveeT +31 (0)320 229 294E wvhofstraeten@schothorst.nl
Dr. Piero AgostiniConsultant pluimveeT +31 (0)320 229 621E pagostini@schothorst.nl
Dr. Jannes DoppenbergConsultant varkensT +31 (0)320 229 620E jdoppenberg@schothorst.nl
Ir. Gert HemkeConsultant varkensT +31 (0)320 229 294E ghemke@schothorst.nl
Marco de Mik, MSc DVMConsultant varkensT +31 (0)320 229 620E mdmik@schothorst.nl
Ir. Karin van de BeltCursussen, trainingen en communicatieT +31 (0)320 229 623E kvdbelt@schothorst.nl

Research & Development

Dr. Francesc Molist GasaManager Research and DevelopmentT +31 (0)320 229 626E fmolist@schothorst.nl
Dr. Ir Wilfried van StraalenOnderzoekscoördinator, onderzoeker en consultant rundvee

Ontwikkeling voederwaardering | Nutriëntenbehoefte |
Melkproductie en melksamenstelling

T +31 (0)320 252 294E wvstraalen@schothorst.nl
Dr. Ir. Ellen van EerdenOnderzoekscoördinator en onderzoeker pluimvee

Gezondheid | Alternatieven antibiotica |Registratiestudies 

T +31 (0)320 229 622E eveerden@schothorst.nl
Ing. Cees KwakernaakOnderzoeker pluimvee

Voederwaardering |
Nutrientenbehoefte 

T +31 (0)320 292 194E ckwakernaak@schothorst.nl
Dr. Ir. Laura StarOnderzoeker pluimvee

Leghennen | Ouderdieren |
Ei- en schaalkwaliteit | Registratiestudies

T +31 (0)320 229 622E lstar@schothorst.nl
Dr. Regiane SantosOnderzoeker pluimvee

Mycotoxinen

T +31 (0)320 229 622E rsantos@schothorst.nl
Dr. Piero AgostiniOnderzoeker en consultant pluimvee

Eenden | Kalkoenen

T +31 (0)320 229 621E pagostini@schothorst.nl
Dr. Roger DavinOnderzoeker pluimvee

Voederwaardering

T +31 (0)0320 292 194E rdavin@schothorst.nl
Sharon van der Vaart, MScOnderzoeker pluimveeT +31 (0)0320 292 194E SvdVaart@schothorst.nl
Drs. Ant KoopmansOnderzoeker rundvee

Gezondheid en vruchtbaarheid | Jongvee opfok |
Droogstand en transitiemanagement | Cursussen en trainingen

T +31 (0)320 292 190E akoopmans@schothorst.nl
Ir. Ivonne KokOnderzoeker rundvee

Melkproductie en melksamenstelling |
Voederwaarde voedermiddelen

T +31 (0)320 292 192E ikok@schothorst.nl
Lydia Kroon, MScOnderzoeker rundvee

Melkproductie en melksamenstelling | Voeding en milieu

T +31 (0)320 292 192E lkroon@schothorst.nl
Dr. Edwin Westreicher-KristenOnderzoeker rundvee

Ontwikkeling voederwaardering | Nutriëntenbehoefte

T +31 (0)320 292 145E ewestreicher@schothorst.nl
Xandra Benthem de Grave, MScOnderzoeker varkens

Zeugen | Cursussen en trainingen

T +31 (0)320 292 196E xbenthemdegrave@schothorst.nl
Xiaonan Guan, MScOnderzoeker varkens

PhD student Varkensonderzoek  

T +31 (0)320 292 196E xguan@schothorst.nl
Dr. Kristina SimonOnderzoeker varkens

Vleesvarkens

T +31 (0)320 229 626E KSimon@schothorst.nl
Anne Huting, MScOnderzoeker varkensT +31 (0)320 252 294E ahuting@schothorst.nl

Project Office

Ing. Edwin BleumerManager ProjectofficeT +31 (0)320 229 627E ebleumer@schothorst.nl
Henk den HartighHoofd laboratoriumT +31 (0)320 292 143E hdhartigh@schothorst.nl

Farms

Jack MorrenBedrijfsleider pluimveeE jmorren@schothorst.nl
Bedrijfsleider rundvee
Alwin KoobsBedrijfsleider varkensE AKoobs@schothorst.nl

Staff

Anja JongejanManager StaffT +31 (0)320 229 294E ajongejan@schothorst.nl
"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"

Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders

Lees het gehele artikel >