Team

> Directie
> Sales & Consultancy
> Research & Development
> Project Office
> Farms
> Staff

Directie

Ir. Lieuwe Roosenschoon
Algemeen directeur
T +31 (0)320 252 294
E info@schothorst.nl
Dr. Ir. Piet van der Aar
Onderzoeksdirecteur
T +31 (0)320 252 294
E info@schothorst.nl

Sales & Consultancy

Esther Berger
Manager Sales and Consultancy
E eberger@schothorst.nl
Ir. Loek de Lange
Consultant pluimvee
T +31 (0)320 229 621
E ldlange@schothorst.nl
Ir. Walter van Hofstraeten
Consultant pluimvee
T +31 (0)320 252 294
E wvhofstraeten@schothorst.nl
Dr. Piero Agostini
Consultant pluimvee
T +31 (0)320 292 149
E pagostini@schothorst.nl
Dr. Ir Wilfried van Straalen
Onderzoekscoördinator, onderzoeker en consultant rundvee
T +31 (0)320 292 192
E wvstraalen@schothorst.nl
Ir. Rolf Speelman
Consultant rundvee
T +31 (0)320 292 193
E rspeelman@schothorst.nl
Dr. Jannes Doppenberg
Consultant varkens
T +31 (0)320 229 620
E jdoppenberg@schothorst.nl
Ir. Gert Hemke
Consultant varkens
E ghemke@schothorst.nl
Mark de Witte
Cursussen, trainingen en marketing
T +31(0)612800728
E mdwitte@schothorst.nl
Ir. Karin van de Belt
Cursussen, trainingen en communicatie
T +31 (0)320 292 148
E kvdbelt@schothorst.nl

Research & Development

Dr. Francesc Molist Gasa,
Manager Research and Development
T +31 (0)320 229 626
E fmolist@schothorst.nl
Dr. Ir. Ellen van Eerden
Onderzoekscoördinator en onderzoeker pluimvee

Gezondheid | Alternatieven antibiotica |Registratiestudies 


T +31 (0)320 229 622
E eveerden@schothorst.nl
Ing. Cees Kwakernaak
Onderzoeker pluimvee

Voederwaarderingsonderzoek |
Nutrientenbehoefte 


T +31 (0)320 292 194
E ckwakernaak@schothorst.nl
Dr. Ir. Laura Star
Onderzoeker pluimvee

Leghennen | Ouderdieren |
Ei- en schaalkwaliteit | Registratiestudies


T +31 (0)320 229 623
E lstar@schothorst.nl
Dr. Regiane Santos
Onderzoeker pluimvee

Mycotoxinen


T +31 (0)320 252 294
E rsantos@schothorst.nl
Dr. Piero Agostini
Onderzoeker en consultant pluimvee

Eenden | Kalkoenen


T +31 (0)320 292 149
E pagostini@schothorst.nl
Dr. Ir Wilfried van Straalen
Onderzoekscoördinator, onderzoeker en consultant rundvee

Ontwikkeling voederwaardering | Nutriëntenbehoefte |
Melkproductie en melksamenstelling


T +31 (0)320 292 192
E wvstraalen@schothorst.nl
Drs. Ant Koopmans
Onderzoeker rundvee

Gezondheid en vruchtbaarheid | Jongvee opfok |
Droogstand en transitiemanagement | Cursussen en trainingen


T +31 (0)320 292 145
E akoopmans@schothorst.nl
Ir. Ivonne Kok
Onderzoeker rundvee

Melkproductie en melksamenstelling |
Voederwaarde voedermiddelen


T +31 (0)320 292 147
E ikok@schothorst.nl
Lydia Kroon, MSc
Onderzoeker rundvee

Melkproductie en melksamenstelling | Voeding en milieu


T +31 (0)320 252 294
E lkroon@schothorst.nl
Xandra Benthem de Grave, MSc
Onderzoeker varkens

Zeugen | Cursussen en trainingen


T +31 (0)320 292 190
E xbenthemdegrave@schothorst.nl
Xiaonan Guan, MSc
Onderzoeker varkens

PhD student Varkensonderzoek 
 


T +31 (0)320 292 146
E xguan@schothorst.nl
Meike Bouwhuis, PhD
Onderzoeker varkens

Voederwaarderingsonderzoek |
Nutrientenbehoefte | Registratiestudies


T +31(0)320 292 196
E mbouwhuis@schothorst.nl
Kristina Simon, PhD
Onderzoeker varkens
E ksimon@schothorst.nl
Nico Kanis, BSc
Matrixbeheerder
T +31 320 252 294
E nkanis@schothorst.nl

Project Office

Ing. Edwin Bleumer
Manager Projectoffice
E ebleumer@schothorst.nl
Henk den Hartigh
Hoofd laboratorium
E hdhartigh@schothorst.nl

Farms

Jack Morren
Bedrijfsleider pluimvee
E jmorren@schothorst.nl
Herke Pijl
Bedrijfsleider rundvee
E hpijl@schothorst.nl
Jan Jaap Huisman
Bedrijfsleider varkens
E jjhuisman@schothorst.nl

Staff

Anja Jongejan
Manager Staff
E ajongejan@schothorst.nl

Nieuws

Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten

Meer nieuws >

"Onze hele nutritionele afdeling is op expertise van Schothorst Feed Research gebouwd"Marcel Roordink, algemeen directeur ABZ Diervoeding
"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders