Geschiedenis

De geschiedenis van Schothorst Feed Research gaat terug tot de jaren ’30 van de vorige eeuw. Rond 1930 kwam de productie van mengvoeders in Nederland op gang. De landbouworganisaties besloten samen een controle-instantie voor mengvoeders in het leven te roepen. In 1934 is de Stichting CLO-Controle opgericht. In 1938 kreeg de stichting de beschikking over een eigen proefboerderij en werd de Stichting "Instituut voor de moderne Veevoeding De Schothorst" te Hoogland bij Amersfoort opgericht.

In 1978 werd het landgoed 'Schothorst' verlaten in verband met stadsuitbreiding van Amersfoort. Het instituut kreeg 88 hectare grond toegewezen nabij Lelystad. Sinds 1 juli 2002 is de Stichting CLO-Controle opgeheven en werd een deel van de activiteiten door De Schothorst overgenomen. Deze activiteiten bestaan uit het jaarlijks uitbrengen van de voederwaarde tabel,  de voedernormen voor landbouwhuisdieren, advisering over nutritionele kwaliteit van voeders, het afgeleide nutriënten programma en het onderzoek voor onderhoud en innovatie van onze tabellen en normen. Daarnaast zijn de audits op de voederwaarde en kwaliteitssystemen en de advisering over de verbetering van de kwaliteit voorgezet door Schothorst Quality Consultants. Deze groep voert ook audits uit ten behoeve van certificerende organisaties.

Sinds 1 januari 2004 zijn de activiteiten op het gebied van onderzoek, advies en kwaliteitsmanagement verzelfstandigd en ondergebracht in “Schothorst Feed Research”. De VVM (Vereniging Voorlichting Mengvoederindustrie) heeft zich op 1 juli 2005 aangesloten bij Schothorst Feed Research. In de periode 2008-2012 zijn zowel de rundvee-, varkens- en pluimveefaciliteiten vernieuwd en uitgebreid.

Tot 2004 werd voornamenlijk voor de coöperatieve mengvoederindustrie gewerkt. Vanaf 2004 zijn de activiteiten beschikbaar voor alle opdrachtgevers en is de naam gewijzigd in Schothorst Feed Research B.V. Vanaf 2006 is de organisatie meer en meer internationaal gaan werken. In de periode 2008-2012 zijn zowel de rundvee-, varkens- en pluimveefaciliteiten vernieuwd en uitgebreid. Momenteel maken mengvoederbedrijven in meer dan 25 landen gebruik van de kennis van Schothorst Feed Research. Zij hebben gezamenlijk een mengvoederproductie die overeenkomt met ca 8% van de wereld produktie.