Vleesvarkens

Jaarlijks levert Schothorst Feed Research circa 10.000 vleesvarkens van het eigen bedrijf af. De varkens worden gehuisvest in praktijkstallen en kleinschalige proefstallen. De praktijkstallen bestaan uit hokken met 8 tot 15 dieren per hok. De gespecialiseerde proefafdelingen bestaan uit 56 IVOG-stations, waar de individuele voeropname van de varkens gemeten wordt. In deze faciliteit kan het effect van voer, geslacht en ras op individueel niveau bestudeerd worden.

In de proefstallen worden varkens in kleine groepen (2 tot 4 dieren per hok) gehuisvest. Deze afdeling is geschikt voor verteringsonderzoek of meer gespecialiseerd onderzoek bij vleesvarkens. Schothorst Feed Research beschikt tevens over hokken voor metabool onderzoek waarin vleesvarkens individueel gehuisvest kunnen worden. Deze hokken zijn uiterst geschikt voor (ileaal) verteringsonderzoek.

Download factsheet “Growing-finishing facilities”

Download factsheet “Digestibility experiments”

Download factsheet “Laboratory facility”