Melkvee

Veestapel en faciliteit

Voor het melkvee-onderzoek heeft Schothorst Feed Research de beschikking over een moderne ligboxenstal voor ruim 230 hoogproductieve melkkoeien (HF). De gemiddelde leeftijd van de melkveestapel is 5 jaar en realiseert een rollend jaargemiddelde van ruim 10.000 kg melk met een vetgehalte van circa 4,30% en een eiwitgehalte van circa 3,50%.
De ligboxenstal is zodanig ingericht, dat de individuele opname van ruwvoer en krachtvoer van 120 koeien kan worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een transponder-gestuurd Calan®-systeem met individuele toegang tot de voederbakken. Zo kan op betrouwbare wijze onderzoek op individueel dierniveau worden uitgevoerd. Ondanks de speciale voorzieningen wordt het onderzoek onder praktijkomstandigheden uitgevoerd.

Schothorst Feed Research voert de volgende typen onderzoek uit:

 • Voederproeven
 • Pensfysiologisch onderzoek
 • Voederwaarde bepaling
  • In vitro gasproductie test
  • In situ nylon zakjes incubatie
  • In vivo verteringsonderzoek
 • Directe acceptatie test
 • Praktijkonderzoek
 • Registratieproeven

Voederproeven

Met voederproeven wordt het effect van de ruwvoerkwaliteit, krachtvoersamenstelling of –aanbod en additieven bepaald op onder andere voeropname, melkproductie en -samenstelling.
Download factsheet 'Feeding experiments for dairy cows' 

Pensfysiologisch onderzoek

Met pensfysiologisch onderzoek wordt het effect van ruwvoerkwaliteit, krachtvoer samenstelling of –aanbod en additieven bepaald, op verschillende pensparameters (o.a. pH, vluchtige vetzuren, ammoniak, continue pH meting).
Download factsheet 'Rumen physiological studies' 

Voederwaardebepalingen

Voederwaarde-onderzoek is één van de pijlers van Schothorst Feed Research. We hebben verschillende mogelijkheden om de voederwaarde van een product te bepalen (in vitro methoden, in situ incubatie nylon zakjes, in vivo onderzoek). Het onderzoek richt zich onder meer op het bepalen van de voederwaarde van krachtvoergrondstoffen, ruwvoeders of vochtrijke diervoeders. Voor het vaststellen van E-dairy® (SFR voederwaarde) is ook voederwaarde-onderzoek nodig.

Directe acceptatietest

Een goede acceptatie van het krachtvoer is wezenlijk voor hoogproductieve koeien. Zowel grondstoffen als toevoegingen kunnen invloed hebben op de smakelijkheid van het krachtvoer. Via de directe acceptatietest wordt de invloed van grondstof of toevoegingen op de opname van krachtvoer bepaald.

Praktijkonderzoek

Voor het onderzoek naar de effecten op bijvoorbeeld gezondheid en vruchtbaarheid is het van belang de koeien gedurende een lange periode te volgen. Voor dergelijk onderzoek maakt Schothorst Feed Research gebruik van praktische melkveehouderijbedrijven.
Download factsheet 'Health and fertility' 

Registratieproeven

Ter onderbouwing van een registratiedossier zijn proeven nodig die aantonen dat een toevoegingsmiddel goed werkt en geen nadelige effecten heeft op de gezondheid van mens en dier. Schothorst Feed Research kan deze proeven voor u uitvoeren.