Jongvee

Veestapel en faciliteit

Ook bij jongvee kan SFR het effect van voerstrategie kalvermelk, krachtvoeraanbod en additieven bepalen op verschillende productiegegevens (o.a. gewicht, groei en voeropname), en wat dit betekent voor de productie in hun latere leven als melkkoe. Schothorst Feed Research beschikt over ruim 150 kalveren en pinken. De dieren worden vanaf 14 dagen leeftijd in verschillende leeftijdsgroepen gehouden en gevoerd via drinkautomaten. Tot 3 maanden zijn de dieren gehuisvest in strohokken en daarna in ligboxen.