Jongvee

Veestapel en faciliteit

Ook bij jongvee kan Schothorst Feed Research het effect van voerstrategie, krachtvoersamenstelling, krachtvoeraanbod en additieven bepalen op verschillende productiegegevens (o.a. gewicht, groei, voeropname en wateropname), en wat dit betekent voor de productie in hun latere leven als melkkoe. Schothorst Feed Research beschikt over ruim 150 kalveren en pinken. De dieren worden vanaf 14 dagen leeftijd in verschillende leeftijdsgroepen gehouden en gevoerd via drinkautomaten. Tot 3 maanden zijn de dieren gehuisvest in strohokken en daarna in ligboxen. 

"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"

Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders

Lees het gehele artikel >