Rundvee

Bij rundvee wordt voornamelijk onderzoek uitgevoerd op het gebied van melkvee en jongvee. Met dit onderzoek levert Schothorst Feed Research een bijdrage aan de productie, gezondheid en duurzaamheid van rundvee. De laatste jaren wordt ook veel onderzoek gedaan op het gebied van voedergewassen en conserveringsmethodes.
Voor het voedingsonderzoek bij herkauwers beschikt Schothorst Feed Research over een veestapel van 230 hoogproductieve melkkoeien in een moderne praktijkstal en ca. 150 stuks jongvee die vanaf 14 dagen in leeftijdsgroepen gehouden worden.