projectbureau


Het projectbureau is tijdens het voorbereiden en uitvoeren van de onderzoeksprojecten de verbindende schakel tussen onderzoek, laboratorium en de stallen. Samen wordt bepaald wanneer de proef wordt uitgevoerd en welke data verzameld moeten worden. Voorbeelden van data die verzameld worden zijn bijvoorbeeld: voeropname, melkproductie, gewicht, ei-productie, aantal biggen, conditiescore, spekmeting, veerscores, voeropname enzovoorts. Een deel van deze data wordt automatisch verzameld via standaard en in eigen beheer gebouwde apparatuur en machines. De overige data wordt handmatig verzameld via een pocket-pc of op papier. Al deze informatie wordt opgeslagen in een centrale database. De data wordt na verzameling gecontroleerd op volledigheid en afwijkingen. Indien de data goed zijn bevonden wordt deze statistisch geanalyseerd. De onderzoeker kan op basis van deze data conclusies trekken en de onderzoekvraag beantwoorden.