Proefdierbeleid

Het onderzoek van Schothorst Feed Research wordt uitgevoerd met pluimvee, rundvee en varkens op de eigen proefboerderijen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om intensievere metingen te verrichten dan alleen groei. Dieren in dergelijk onderzoek worden beschouwd als proefdieren en dergelijke onderzoeken vallen onder de Wet op de dierproeven (Wod).

Het verantwoord omgaan met haar proefdieren heeft voor Schothorst Feed Research een zeer hoge prioriteit. Alle onderzoeken worden uitgevoerd binnen de wettelijke kaders van de Wod. Een onafhankelijke inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert de juiste toepassing en naleving van de voorschriften van de Wod. Door een zelfkritische blik en voortdurende evaluatie levert Schothorst Feed Research een bijdrage aan de drie V’s: vermindering, vervanging en verfijning van dierproeven.

Schothorst Feed Research...

  • stelt alles in het werk om het gebruik van proefdieren te minimaliseren.
  • heeft beleidslijnen uitgezet ten behoeve van het verantwoord uitvoeren van dierproeven.
  • laat alle proeven die onder Wod vallen, voorafgaand aan de proef, ethisch toetsen door een erkende, niet-belanghebbende commissie.
  • zorgt ervoor dat alle medewerkers, die met de proefdieren werken, de juiste vooropleiding en de (wettelijk verplichte) bevoegdheid hebben.
  • heeft een interne commissie die de onderzoeksplannen evalueert op verantwoord proefdiergebruik.
  • handhaaft dezelfde strikte regels indien onderzoek aan derden wordt uitbesteed.
  • investeert in de ontwikkeling en validatie van alternatieven voor dierproeven, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van in vitro-technieken.

 

"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"

Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders

Lees het gehele artikel >