Leghennen

Schothorst Feed Research voert leghennenonderzoek uit van klein tot groot. De proeven op kleine schaal zijn geschikt voor het testen van voersamenstellingen en additieven. De proeven op grote schaal zijn geschikt voor het testen van voersamenstellingen en voerstrategieën onder praktijkconforme omstandigheden. Daarnaast beschikt Schothorst Feed Research over metabole hokken voor verteringstudies. In elke faciliteit kan op hokniveau nauwkeurig legpercentage, eigewicht, eimassa, voeropname en voederconversie worden bepaald. Afhankelijk van het doel van het onderzoek kunnen daarnaast diverse aanvullende waarnemingen worden verricht.

 Download factsheet “Research facility for challenge and digestibility studies in poultry”

 Download factsheet “Experimental facility for laying hens on practical scale”