Kalkoenen

Schothorst Feed Research voert kalkoenenonderzoek uit in grondhokken en in hokken voor metabool onderzoek. De proeven in grondhokken zijn geschikt voor het testen van voersamenstellingen en additieven. Verteringstudies worden over het algemeen uitgevoerd in hokken voor metabool onderzoek. In elke faciliteit kan op hokniveau nauwkeurig groei, voeropname en voederconversie worden bepaald. Afhankelijk van het doel van het onderzoek kunnen daarnaast diverse waarnemingen aan het dier worden verricht, zoals vertering van voedingsstoffen op darmniveau, botkwaliteit en bacteriesamenstelling in de darm.