Eenden

Schothorst Feed Research voert eendenonderzoek uit waarin het effect van voersamenstelling en additieven op productieresultaten getest wordt. In eendenonderzoek wordt op hokniveau groei, voeropname en voederconversie bepaald. Afhankelijk van het doel van het onderzoek kunnen diverse aanvullende waarnemingen worden verricht.

 Download factsheet “Research facilities for ducks in small floor pens”