Impressie van onze onderzoekslocatie

Leghennenstallen

In de leghennenstallen worden ongeveer 25.000 leghennen gehouden. De moderne stal beschikt over 72 experimentele hokken waar in ieder hok plaats is voor zo'n 330 leghennen. Er worden jaarlijks ongeveer 7 miljoen eieren geproduceerd.

Vleeskuikenstal

In de vleeskuikenstal worden ruim 26.000 vleeskuikens gehouden in 7 rondes. De stal heeft 32 grondhokken met elk ruimte voor 820 vleeskuikens. Er wordt jaarlijks ongeveer 400.000 kg vlees geproduceerd.

Varkensstallen

Schothorst Feed Research beschikt over een veestapel van ruim 350 zeugen en ongeveer 3000 vleesvarkens (3 rondes per jaar). Er wordt jaarlijks ca. 900.000 kg vlees geproduceerd.

Pluimveelabstal

Schothorst Feed Research beschikt over een faciliteit voor verterings- en infectiestudies. De faciliteit bestaat uit een afdeling met 36 experimentele eenheden en een afdeling met 96 experimentele eenheden. De huisvesting voldoet aan de EU regelgeving. 

Kantoor en laboratorium

Het kantoor inclusief het laboratorium ligt naast de stallen. Hierdoor verloopt de dagelijkse communicatie tussen iedereen die betrokken is bij het onderzoek probleemloos. Het laboratorium voert analyses uit in producten die voor het onderzoek van Schothorst Feed Research van belang zijn.

 

Rundveestallen

Schothorst Feed Research beschikt over een veestapel van 230 hoogproductieve melkkoeien en ca. 150 stuks jongvee. Het jongvee wordt vanaf 14 dagen in leeftijdsgroepen gehouden. De melkkoeien produceren jaarlijks ca. 2.400.000 kg melk. 

Voersilo's

Op het terrein staan, verdeeld over de verschillende stallen, meer dan 100 voersilo’s.

Grasland

Schothorst Feed Research heeft ongeveer 135 hectare landbouwgrond in gebruik. Op die manier kunnen er ook proeven gedaan worden naar het effect van bemesting, oogsttechniek en inkuiltechniek.