Onderzoek

De basis van onze kennis over diervoeding is gevormd door jarenlang onderzoek in onze eigen moderne faciliteiten (van kleinschalige proefstal tot praktijkstal). Schothorst Feed Research (SFR) voert onderzoek uit ten behoeve van het Advanced Feed Package (AFP), maar het is ook mogelijk om vertrouwelijk onderzoek bij SFR uit te laten voeren. Uiteraard voldoet het onderzoek aan alle nationale en Europese eisen.

De unieke kennis van SFR ligt onder andere op de volgende gebieden:

  • Ontwikkeling van moderne voerwaarderingssystemen voor rundvee, varkens en pluimvee.
  • Grondstoffenevaluatie.
  • Het bepalen van nutriëntenbehoefte van de verschillende diercategorieën.
  • Deskresearch

SFR bepaalt in samenspraak met haar klanten welke thema’s worden onderzocht. Momenteel is er veel aandacht voor onder andere:

  • Antibioticareductie.
  • Voeding van ongekapte leghennen.
  • Alternatieve grondstoffen.
  • Voerstrategie ter voorkoming van maagzweren bij varkens.

Hoewel voeding centraal staat, zoeken wij constant verdieping door voeding te relateren aan o.a. diergezondheid, dierwelzijn, huisvesting, omgeving en technologie.

DataScience
Doordat we al jarenlang onderzoek uitvoeren hebben we in de laatste 10 jaar een uitgebreide database opgebouwd. De database bevat dierkarakteristieken en data van diervoeding en voedermiddelen, met daarnaast natuurlijk de waarnemingen uit het onderzoek. Door deze data te combineren zijn we in staat om unieke verbanden en relaties te leggen. Verbanden en relaties die normaal gesproken alleen met langdurige experimenten aan te tonen zijn. Door dieper in de data te duiken zijn we beter in staat de diverse vragen van onze klanten te beantwoorden. Zo kunnen we bijdragen aan toekomstgerichte en duurzame veehouderij met oog voor dierwelzijn en milieu.

Vraag de brochure aan voor meer informatie.

 


 

Rundvee

Schothorst Feed Research levert met haar onderzoek een bijdrage aan de productie, gezondheid en duurzaamheid van rundvee. Voor voedingsonderzoek bij herkauwers beschikt Schothorst Feed Research over een veestapel van 230 hoogproductieve melkkoeien in een moderne praktijkstal en ca. 150 stuks jongvee.Melkvee >

Jongvee >


 

Pluimvee

Schothorst Feed Research voert voedingsonderzoek uit met vleeskuikens, leghennen, kalkoenen, eenden en vleeskuikenouderdieren. Met dit onderzoek levert Schothorst Feed Research een bijdrage aan de productie van pluimveevlees en eieren. De mogelijkheden voor onderzoek staan per diercategorie beschreven.Vleeskuikens >

Leghennen >

Kalkoenen >

Moederdieren >

Eenden >

 

 


 

Varkens

Schothorst Feed Research voert voedingsonderzoek uit met dragende en lacterende zeugen, biggen en vleesvarkens. De belangrijkste thema’s zijn de relatie tussen voeding en efficiëntie, diergezondheid en milieu. De mogelijkheden voor onderzoek staan per diercategorie beschreven.
 Zeugen >

Biggen >

Vleesvarkens >