Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders:'Onafhankelijke specialisten met een grote autoriteit'

De samenwerking tussen Vitelia Voeders en Schothorst Feed Research (SFR) is na vele decennia nog steeds bijzonder hecht. 'Ze ontzorgen, zijn échte specialisten én maken met gemak de vertaalslag naar de praktijk', geeft Stefan Kuijpers, directeur van Vitelia aan. 'Schothorst Feed Research is voor ons van grote meerwaarde.'

'Onze coöperatie is al van oudsher verbonden aan De Schothorst, net zoals alle coöperaties eigenlijk.' De samenwerking tussen Vitelia Voeders en SFR kent een lange historie en voor directeur Stefan Kuijpers is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend. 'Onderzoek doen kost mankracht en een groot budget. Voor een sector met minimale marges is dat onbetaalbaar', geeft hij aan. 'Bij SFR kunnen we met collega veevoerbedrijven gezamenlijk de 'funding' doen. Zo doen we voerproeven waar we allemaal wat aan hebben, en ook nog eens voor alle typen landbouwhuisdieren. Alleen daarvoor is SFR al van grote meerwaarde.'

Altijd met een vertaalslag naar de praktijk

Over de uitvoering van de proeven is Stefan bovendien zeer te spreken. SFR maakt een proefopzet, voert het uit en levert na het afsluiten prima informatie op. 'Ze ontzorgen', vat de directeur van het in Limburg gevestigde bedrijf samen. Daarbij onderscheidt SFR zich duidelijk van andere onderzoeksorganisaties. 'Ze zijn in staat onderzoek te vertalen naar de praktijk', noemt hij, wetende dat er ook andere voorbeelden zijn. 'Veel onderzoeksorganisaties kunnen een prima proefuitslag neerleggen, maar hoe onze mensen dat dan naar hun praktijk moeten vertalen blijft onduidelijk.' Bij SFR is dat niet zo.

'De mensen van SFR weten hoe het er in de praktijk aan toegaat, zij kunnen als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf maken.'

 Onafhankelijke specialist

Dit praktische inzicht zorgt er ook voor dat de Vitelia-mensen de medewerkers van SFR regelmatig meevragen om op pad te gaan. 'Wanneer we bij een veehouder tegen problemen aanlopen of onbekende zaken tegenkomen nemen we graag een onderzoeker van SFR mee', geeft Stefan aan. 'Je hebt dan meteen iemand aan tafel die een échte specialist is, onafhankelijk en ook een autoriteit is op zijn of haar vakgebied.' De mensen van SFR kunnen specialistische kennis inbrengen en een spiegel voorhouden. 'Voor de veehouder, maar ook voor ons als adviseurs is dat heel nuttig. Wij leven wel wat bij de waan van de dag. Ook op dit punt is SFR van grote meerwaarde.'

Daarbij merkt Stefan op dat het belangrijk is dat SFR haar 'boegbeelden' koestert. 'Voor melkvee is dat zonder twijfel Wilfried van Straalen, ook voor de andere diersoorten zou er zo'n boegbeeld moeten zijn. Iemand waarvan je weet dat als hij of zij het zegt, het ook echt waar is. Een autoriteit.' 

Basiskennis nieuwe medewerkers

Ook het traject van scholing van de nieuwe medewerkers neemt SFR op zich. 'Onze nieuwe mensen krijgen hun voedingskennis van SFR.' Die kennis begint bij voedernormen en grondstoflijsten, ook al weer zo'n mooi product van SFR dat door gezamenlijk investeren tot stand is gekomen, noemt Stefan. 'Al onze advisering begint bij de voedernormen, dat is de basis waarmee we werken. Een basis die ook weer wordt bijgehouden door SFR', voegt de directeur toe. 'Ja, dat is weer meerwaarde. Wij hebben er dan ook alle belang bij om SFR te koesteren.'


Terug naar testimonials

"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"

Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders

Lees het gehele artikel >