Marcel Roordink, algemeen directeur ABZ Diervoeding:"Onze hele nutritionele afdeling is op expertise van Schothorst Feed Research gebouwd"

Betrouwbaar, transparant en actueel. Om Schothorst Feed Research (SFR) te typeren noemt Marcel Roordink, algemeen directeur bij ABZ Diervoeding regelmatig deze woorden. 'Schothorst Feed Research zorgt voor het fundament in onze advisering', verwoordt de algemeen directeur. 'De korte lijnen en het persoonlijk contact is van grote waarde voor onze veehouders.'

Als deelnemer in de stichting, aandeelhouder in de BV én klant voelt ABZ Diervoeding zich nauw verbonden met Schothorst Feed Research (SFR). 'Schothorst Feed Research levert kennis op wetenschappelijk niveau en samen vertalen wij dat door naar het boerenerf', beschrijft Marcel Roordink, algemeen directeur bij ABZ Diervoeding (ABZ). 'Schothorst Feed Research zorgt voor een stevig fundament in ons bedrijf, onze hele nutritionele afdeling is op hun expertise gebouwd.'

ABZ Diervoeding neemt deel aan het Advanced Feed Package (AFP) van SFR. Het AFP is een collectief onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grondstoffenlijst en voedernormen. De collectiviteit zorgt voor meer onderzoekskracht, luidt de overtuiging van Marcel. 'Gezamenlijk zorgen we ervoor dat er een sterke en betrouwbare basis is.' Het onderzoeksoverleg is ook het platform voor een waardevolle wisselwerking tussen onderzoek en praktijk. 'Wij geven feedback zodat de praktijk en de wetenschap van elkaar kunnen profiteren. SFR is -meer dan andere onderzoeksinstituten- sterk in het vertalen van onderzoek naar de stal. Het draait bij hun om euro's, veehouders en dieren.'

Belangrijke wederkerigheid

Vanzelfsprekend werkt ABZ Diervoeding met het 'Advanced Feed Package' van Schothorst Feed Research. 'De grondstoffenlijst en de voedernormen zijn het fundament van onze advisering', geeft algemeen directeur Marcel Roordink aan. 'We baseren onze adviezen op het  voederwaarderingssysteem van SFR, dat is goed en betrouwbaar.' Naast het updaten van de cijfers hebben de mensen van ABZ en SFR regelmatig contact. 'Sparren', noemt Marcel het. 'Wat komt er uit proeven? Wat zijn thema's onderweg? Dit ‘sparren’ oftewel consultancy is onderdeel van het AFP. De circulaires en rapporten die regelmatig verschijnen zorgen voor 'prikkeling en voeding', geeft Marcel aan. 'We werken in een dynamische sector. SFR signaleert nieuws, trends en ontwikkelingen en bij bijzondere bevindingen maken ze meteen een degelijke literatuurstudie. Bij actuele onderwerpen hebben we snel antwoorden en betrouwbaar advies.' De mensen van ABZ ervaren de contacten met SFR als heel waardevol. 'SFR is laagdrempelig voor onze mensen, het is een open organisatie waar je zo kunt binnenlopen. We koesteren de persoonlijke contacten, ze zijn de basis van de wederkerigheid met SFR .'

'Onze hele nutritionele afdeling is op hun expertise gebouwd'

Actuele kennis

Ook nieuwe medewerkers bij ABZ krijgen al snel te maken met Schothorst Feed Research. 'Ze volgen allemaal een opstartcursus', legt Marcel uit. 'Dat geeft ze een sterke basis om de boer op te gaan.' Naast buitendienstmedewerkers gaan ook operators en kwaliteitsmedewerkers op les bij SFR. 'Soms zelfs met een in-company training, SFR beheerst het hele pallet van de diervoeding.' 

Voor een bedrijf als ABZ is SFR een uitkomst omdat ABZ geen eigen R&D afdeling heeft. 'Met SFR hebben we toch resultaten uit betrouwbaar uitgevoerd en actueel onderzoek beschikbaar voor ons bedrijf.' Om zich te blijven onderscheiden van collega-voerleveranciers voert ABZ ook regelmatig eigen onderzoek uit. 'Daarin kunnen ze snel schakelen en zijn ze daadkrachtig door bijvoorbeeld onderzoeken te combineren. Bovendien blijft vertrouwelijk onderzoek vertrouwelijk.' Ook 'dubbel' onderzoek zal er nooit zijn. 'Er gaat geen boerengeld verloren, daar zorgt SFR wel voor.'


Terug naar testimonials

"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"

Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders

Lees het gehele artikel >