Dr. Francois Crots, technical & sales director monogastric nutrition'Commerciële nutritionisten hebben behoefte aan een onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk georiënteerde technische partner. AFGRI Animal Feeds heeft in Schothorst Feed Research een partner gevonden die aan al deze kenmerken voldoet'

De wereldbevolking bedraagt 9 miljard mensen die op voedzame, veilige en betaalbare wijze moeten worden gevoed. Er bestaat een felle concurrentiestrijd tussen fokkerijorganisaties die ieder een marktaandeel willen bemachtigen. Genetische selectie heeft inmiddels geresulteerd in een aanzienlijk verbeterde productie en karkaskenmerken in de pluimvee- en varkenssector.

Deze hoogwaardige verzameling genen kan alleen tot haar recht komen indien de normering daarop wordt afgestemd. Nutritionisten worden belaagd door toeleveranciers die beweren dat zij een ‘magisch ingrediënt’ kunnen leveren waarmee het genetisch potentieel van de dieren optimaal kan worden benut. Nutritionisten hebben dan ook behoefte aan een onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk georiënteerde technische partner, zodat je zeker weet dat je niet alleen aan de markteisen voldoet, maar deze zelfs overtreft. AFGRI Animal Feeds heeft in Schothorst Feed Research een partner gevonden die aan al deze kenmerken voldoet. Het is een gerenommeerd bedrijf dat ik van harte kan aanbevelen.”


Terug naar testimonials

"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"

Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders

Lees het gehele artikel >