Stikstof verlagen met voerefficiëntie

Publicatiedatum: 02-03-2023

Stikstofbenutting, voerefficiëntie en ammoniakemis-sie gaan hand in hand, zo bleek op een thema-avond van de Federatie Veeteeltstudieclubs Zuid-Holland. 
 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de voerefficiëntie, de manier waarop de koe het rantsoen benut. Een van de belangrijkste redenen voor die aandacht zijn de stijgende voer-kosten. ‘Voer is duur. Als de voerefficiëntie laag is, krijg je het als melkveehouder moeilijk’, gaf Kees Kortleve aan. Kortleve is melkveehouder in Noordeloos en was een van de sprekers op de thema-avond van de Federatie Veeteeltstudieclubs Zuid-Holland in Moordrecht. Ook het verband tussen 
de voerefficiëntie, de stikstofbenutting en de ammoniakemissie kwam aan de orde. Wilfried van Straalen, senioronderzoeker bij Schothorst Feed Research (SFR), stelde dat een betere stikstofbenutting zorgt voor een hogere voerefficiëntie, een lager melk-ureum en een lagere ammoniakemissie.  

Melkureum als indicator
Gaat een koe niet efficiënt om met haar stikstof en daarmee niet met het voer, dan heeft ze een hoog melkureumgehalte. 45 procent van het melkureum ontstaat als gevolg van inefficiënte benutting van het darmverteerbaar eiwit (dve). ‘De stikstofbe-nutting verbeteren kan op verschillende manieren, maar kan niet verhoogd worden tot 100 procent. De maximale dve-benut-ting is zo’n 70 procent’, stelt Van Straalen. Uit voerproeven van SFR blijkt dat het  melkureum afneemt bij lagere ruweiwit-gehalten, mits de stikstofbenutting in de pens en de stofwisseling verbeterd worden. Om de stikstofbenutting in de pens te ver-beteren moet volgens Van Straalen een overmaat aan onbestendig eiwit (oeb) wor-den vermeden. ‘Er mag dus niet meer eiwit in de pens beschikbaar zijn dan energie. Daarnaast moet een overmaat aan darmver-teerbaar eiwit worden voorkomen om de stikstofbenutting in de stofwisseling te verbeteren. Het voorkomen van een over-maat aan oeb en dve kan door meer mais aan het basisrantsoen toe te voegen en min-der gras. Mais heeft een negatieve oeb en bevat daardoor relatief veel energie en wei-nig eiwit’, vertelde hij. Ook het toevoegen van meer energierijke bijproducten en grondstoffen als aardappelvezels, perspulp, granen en bietenpulp aan het rantsoen levert volgens Van Straalen een bijdrage. Wordt er wel gras gevoerd, dan is de kwali-teit van groot belang. Hoe droger er wordt geoogst, hoe hoger de dve-waarde en hoe lager de oeb. Van Straalen: ‘Melkveehou-ders oogsten kuilen steeds natter. Ik raad aan om dat niet te doen, want dat maakt de eiwitbenutting in de winter lastig. In natte kuilen is de oeb hoger en het dve lager.’

Daling van ammoniakemissie
Uit onderzoek is gebleken dat het het meest praktisch is om het ruw eiwit in het rant-soen tot 160 gram per kilo droge stof te verlagen en het dve en de oeb te optimalise-ren. De stikstofefficiëntie neemt hierbij toe tot 30 procent, het melkureum daalt naar 24 mg per deciliter en de ammoniakemissie neemt met 10 procent af, terwijl de melk-productie gelijkblijft. Bij een rantsoen met 145 gram ruw eiwit per kilo droge stof kan de ammoniakemissie zelfs met 17 procent afnemen. Alleen neemt het risico op een daling van de voeropname en de melkpro-ductie dan fors toe. Ook moet er naast het optimaliseren van het dve en de oeb aan andere voorwaarden worden voldaan, zoals het toevoegen van darmverteerbare amino-zuren. Kortleve trok uit het theoretische verhaal een praktische conclusie: ‘Als boer moet je keuzes maken: een hoger saldo of een hogere stikstofefficiëntie.’ 

Dit is een artikel van de Veeteelt, Tekst door Quinten van Ooijen. 
Lees hier het artikel

Overige berichten

BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Automatische bodyconditiescore de volgende stap
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Beweidingsonderzoek bij Schothorst
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon