SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee

Publicatiedatum: 18-10-2021

In november 2020 is een methaan emissie project van start gegaan bij SFR. De huidige maatschappelijke vraagstukken rondom de emissie van de veehouderij, vragen om pragmatische oplossingen. SFR onderzoekt daarom hoe de emissie van broeikasgassen zijn te verminderen door uitgekiende voeding van landbouwhuisdieren. Dit project wordt tot op heden gefinancierd vanuit het eigen innovatiebudget van SFR. In de toekomst is samenwerking met andere geïnteresseerde partijen zeker mogelijk.

Methaan is een belangrijk broeikasgas wat onder andere door koeien wordt geproduceerd. Factoren als voeding maar ook genetische aanleg van de koe bepalen haar methaanproductie. Methaan komt vrij uit het fermentatieproces in de pens en wordt beïnvloed door de samenstelling van het rantsoen. De onderzoeksvraag die dan ontstaat is; Hoe kan de samenstelling van het rantsoen worden aangepast voor een zo laag mogelijke productie van methaan?

Hoe kun je methaanproductie van een koe meten? Hiervoor zijn verschillende methodes beschikbaar. De traditionele manier van meten is met koeien in een klimaat respiratiekamer. Dit is een luchtdichte ruimte waarin 1 of 2 koeien worden geplaatst. Tijdens het onderzoek wordt dan gedurende bijvoorbeeld 24 of 48 uur de samenstelling van alle in- en uitgaande lucht gemeten, waaronder methaan. De resultante is de methaanproductie van de koe. Deze methode is niet geschikt in onze praktijksituatie, aangezien SFR de wens heeft individuele dieren binnen een koppel gedurende langere tijd te kunnen monitoren.

Meetmethode
SFR vergelijkt verschillende meetmethodes die geschikt kunnen zijn om van individuele koeien in de huidige praktijkstal dagelijks de methaanproductie te meten. Hierdoor kan op grote schaal gekeken worden naar de effecten van verschillende rantsoensamenstellingen op de methaanproductie. Er is al een paar jaar een apparaat beschikbaar voor het meten van de methaanproductie, de Greenfeed. Dit apparaat is een krachtvoerbox, herkent de koe bij binnenkomst en zuigt de lucht af die de koe tijdens het eten produceert. De hoeveelheid afgezogen lucht en het methaangehalte in deze lucht worden automatisch gemeten. Met deze gegevens wordt de methaanproductie berekend. De meetmethode kan relatief simpel worden toegepast in de praktijk en levert een goede schatting van de methaanproductie tijdens het eten in de krachtvoerbox. Dit meetsysteem is in het afgelopen half jaar gebruikt in de stal. Hiermee is een referentie opgebouwd.

Er is ondertussen ook verder gekeken naar een tweede oplossing, namelijk een sniffer-methode. Met een sniffer-methode worden ademmonsters genomen in de individuele voerbakken van de koeien. Op het melkveebedrijf van SFR eten de koeien niet aan een gemeenschappelijk voerhek maar heeft elke koe haar eigen voerbak, hierdoor kan exact de individuele voeropname per koe gemeten worden. In de afgezogen lucht wordt het methaangehalte en het CO2-gehalte geanalyseerd. Vanuit de verhouding methaan:CO2 kan dan de methaanproductie per koe berekend worden. Daarnaast kan de gemeten methaanproductie gekoppeld worden aan de voedings- en productiedata van de individuele koe. Zo wordt er gekeken naar het verband tussen rantsoensamenstelling, voeropname en methaanproductie.

Methaan als parameter
In een eerste testfase is in een paar proefopstellingen gekeken of de sniffer-methode op de juiste manier en tijd zijn metingen uitvoerde. Dit is vervolgens vergeleken met de data uit de Greenfeed. Er wordt nu gekeken of de sniffer-methode geschikt is voor doorontwikkeling in een systeem dat past binnen de huidige praktijksituatie van SFR. Wanneer definitief is gekozen voor één van beide meetsystemen, kan methaan als parameter worden opgenomen in de toekomstige onderzoeken.

Overige berichten

Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Automatische bodyconditiescore de volgende stap
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Beweidingsonderzoek bij Schothorst
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon