Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis

Publicatiedatum: 29-10-2020

Afgelopen zomer is onze pluimvee consultant Loek de Lange met pensioen gegaan. De heer de Lange was vooral actief bij onze Nederlandse AFP-klanten. Met de pensionering van de heer de Lange kwam er een positie vrij. Deze positie in het pluimveeteam zal een jaar lang worden opgevuld door dr. ir. Jan Dirk van der Klis.

De heer van der Klis heeft eerder bij SFR gewerkt als clusterleider Pluimvee. Daarna is hij een tijd werkzaam geweest bij DELACON. Op dit moment werkt hij als zelfstandig consultant.

Jan Dirk van der Klis zal voor een aantal Nederlandse en buitenlandse klanten de pluimvee consultancy verzorgen. De betreffende bedrijven worden daar over separaat geïnformeerd.

Het pluimvee consultancy team van SFR bestaat hiermee uit de volgende personen:

  • Piero Agostini (Nederland en buitenland); pagostini@schothorst.nl; 06-52875169
  • Roger Davin (Buitenland); rdavin@schothorst.nl; 06-22740692
  • Walter van Hofstraeten (Buitenland); wvhofstraeten@schothorst.nl; +32 478501656
  • Jan Dirk van der Klis (Nederland en buitenland) jdvdklis@schothorst.nl; 06-12311915
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos