Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee

Publicatiedatum: 08-09-2021

SFR is continu bezig met het ontwikkelen en verbeteren van kennis over de samenstelling van diervoeders, bijproducten en nutriëntbehoeften. SFR heeft faciliteiten voor leghennen, vleeskuikens, melkkoeien en varkens om nieuwe productieconcepten te ontwikkelen en te evalueren. De SFR grondstoffenlijst bevat meer dan 400 voedermiddelen en wordt jaarlijks geactualiseerd. DeSFR-Matrix bevat zowel standaard chemische samenstellingen als specifieke nutriënten op basis van eigen onderzoek. Deze SFR-voederadviezen worden gebruikt voor de formuleringen in het Least Cost Formulation-rapport.

Dit rapport geeft een overzicht van de marktontwikkelingen van voedermiddelen en voedersamenstellingen voor pluimvee-, rundvee- en varkensvoer. De samengestelde voersamenstellingen zijn gebaseerd op de meest actuele SFR-informatie en actuele marktprijzen. Dit alles geeft een overzicht van de voerprijzen, markthandel en voersamenstellingen.

Het doel van een formule met de laagste kosten is om de goedkoopste voerformulering te creëren met de extra vereisten voor voedingsstoffen en ingrediënten. Het opnameniveau van een specifiek ingrediënt in een diervoeder is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De nutriënten- en ingrediëntenbehoefte van het specifieke voer (=min/max beperkingen)
  • Prijzen van (alternatieve) ingrediënten

Met één voorbeeld ingrediënt, waarvoor we de inclusieprijs variëren, kunnen we het inclusieniveau berekenen. Dit is specifiek per voer en prijslijst: voor elke combinatie reageert het inclusieniveau uniek op de ingrediëntenprijs, zoals hieronder weergegeven.

De schaduwprijs is de prijs waartegen de opname gaat veranderen. Schaduwprijzen vertellen dus voor welke prijsklasse een ingrediënt op hetzelfde bedrag blijft of voor welke prijs een ingrediënt interessant wordt.

Vertrouwelijkheid
Al het onderzoek voor de SFR-voederlijst & voeraanbevelingen wordt uitgevoerd als onderdeel van het commerciële programma Advanced Feed Package (AFP), ontworpen voor voerproducerende bedrijven. Continu onderzoek is de ruggengraat die dit ondersteunt. De details van de SFR-voederlijst en voeraanbevelingen zijn vertrouwelijk voor AFP-klanten. Door de verregaande toepassing van de AFP-kennis resulteert het gebruik van deze (vertrouwelijke) informatie in representatieve formuleringen voor de markt.

Heeft u interesse in deze dienst van SFR neem dan contact op met uw consultant. Deze service is beschikbaar voor zowel klanten van SFR als niet-klanten. De eerste editie (Q3-2021) is gratis.

Voor meer info:          secretariaat@schothorst.nl
Prijs:                             € 635,-/ Jaar of betaal met uw consultancy-uren

12e Editie van de Feeds & Nutrition cursus biedt een op maat gemaakte leerervaring
Monitoring water intake in broilers
Meer kans op pensverzuring in laageiwit rantsoen
Hoe kan de stikstofemissie van pluimveeproductie worden verminderd?
Matthias Schilde: New Researcher Ruminant Nutrition
Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie