Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee

Publicatiedatum: 25-09-2017

De themadag voor de deelnemers van de zoötechnische ondersteuning rundvee vond dit jaar plaats in Kleve, Duitsland. In Duitsland wordt veel praktijkonderzoek gedaan dat ook waardevol is voor Nederlandse melkveehouderij. Het programma startte in de schoolbanken van de Rhein-Waal University of Applied Sciences.

Deze agrarische hogeschool is pas recent opgericht. Na de koffie en een hartelijk welkom door prof. dr. Wichern van de Rhein-Waal University heeft Dhr. Clemens van der Aa, sectormanager rundvee van Rabobank Nederland, verteld over de vooruitzichten voor de melkveehouderij in Europa gezien vanuit de blik van de Rabobank. Er is aandacht gegeven aan de wereldmarkt voor zuivel en zuivelproducten, fosfaat, en liquiditeit en financiering in de toekomst. De verwachting is dat de vraag naar zuivelproducten wereldwijd toeneemt, maar dat Nederland grote uitdagingen heeft in het optimaliseren van de mineralenkringlopen en regelgeving omtrent fosfaat. Bij financiering wordt de lange termijn visie nog belangrijker en de looptijd meer in de hand gehouden. De tweede spreker was Arjan Reijneveld van Eurofins Agro die ons heeft meegenomen in de relaties tussen bodemeigenschappen en gewaskwaliteit en opbrengst, de bodemvruchtbaarheid, nutriënten en het verloop door de jaren heen. Voor velen was dit een goede opfrissing en aanvulling van de achtergrondkennis. Met deze informatie kan er nog beter worden gekeken naar bodemanalyses. Na de lunch heeft dr. Klaus Hunting, onderzoeker bij Haus Riswick, een overzicht gegeven van onderzoek naar inkuilen en het gebruik van inkuilmiddelen en broeiremmers. Daarnaast is er in Duitsland vraag naar alternatieve eiwitbronnen voor sojaschroot vanwege de grote vraag naar niet-GMO producten en ook hier is bij Haus Riswick onderzoek naar gedaan. De dag werd afgesloten door een rondleiding bij de onderzoeksfaciliteiten van Haus Riswick.

Haus Riswick heeft ca. 250 melkkoeien en bijbehorend jongvee die worden ondergebracht in verscheidende stallen. In een jaren ‘80 stal kunnen 96 proefkoeien gehouden worden, die individueel gevoerd kunnen worden door middel van zelfwegende voerbakken. In een nieuwe stal uit 2011 voor 144 koeien kunnen ook voederproeven worden gedaan met zelfwegende voerbakken. Er kunnen zes groepen van 24 dieren gemaakt worden. Daarnaast is er een stal waar de niet-proefkoeien en het oudere jongvee wordt ondergebracht. Alle koeien worden tweemaal daags gemolken met een 32 stands melkcarrousel. Verder wordt er ook onderzoek gedaan met zowel vaars- als stierkalveren tot 150 dagen leeftijd. De aandacht gaat hier voornamelijk uit naar de kwaliteit van kunstmelk, de concentratie, hoeveelheid en melkschema’s. Naast melkvee worden er bij Haus Riswick ook 120 ooien met lammeren en 90 hamels (gecastreerde rammen) gehouden. De hamels worden ingezet bij verteringsonderzoek. Op het terrein staat ook een biogasinstallatie die hoofdzakelijk demonstratie en onderzoeksdoeleinden heeft. Het biologische bedrijf met 42 melkkoeien wordt gebruikt voor onderwijs en een belangrijk punt daarbij is optimalisering van graslandgebruik. Er kan geconcludeerd worden dat er bij Haus Riswick erg veel interessant praktijkonderzoek wordt gedaan dat ook voor Nederland toepasbaar is. Naast de uitvoering van onderzoek wordt er ook onderwijs gegeven.

Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"

Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders

Lees het gehele artikel >