Beweidingsonderzoek bij Schothorst

Publicatiedatum: 01-11-2016

Van eind mei tot en met september 2016 heeft er op de Schothorst een beweidingsonderzoek plaatsgevonden. Deze proef is onderdeel van een project waarbij onderzoek is gedaan naar weidegang en vermindering van de ammoniakemissie. Dit project is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd in samenwerking met NMI Agro.

Weidegang krijgt op dit moment veel belangstelling. Veehouders kunnen al langer weidepremie krijgen als de koeien minimaal 120 dagen 6 uur worden geweid. Bij weidegang kan ook de ammoniakemissie van melkveebedrijven verminderd worden. Ammoniakemissie is moeilijk te meten, zeker bij weidegang. Het NMI ontwikkelt een ammoniakemissiemodel om de emissie te voorspellen aan de hand van rantsoenkenmerken, weideduur, dierkenmerken en stalkenmerken.

De koeien in de proef werden 5 of 10 uur geweid en kregen twee verschillende krachtvoerbehandelingen (controle of synchroon). Bij het synchroon voeren werd de energie en eiwitgift uit het krachtvoer aangepast op weidegang. Het effect van weideduur en synchronisatie op melkproductie en –samenstelling is gevolgd gedurende de hele periode. Daarnaast is ook het gedrag van de koeien vastgelegd door middel van activiteitsensoren aan de hals en poot.

Een grote onbekende bij weidegang is de grasopname. Het NMI heeft samen met studenten metingen gedaan aan grasopname en graskwaliteit. In 14 meetperiodes zijn bij inscharen en bij uitscharen stroken uit het perceel gemaaid, de opbrengst gewogen en grasmonsters voor analyse genomen. Op deze manier kan de grasopname worden gemeten. Deze opnamedata worden naast de data van de vreetsensor gelegd om de mogelijkheid om grasopname te voorspellen door middel van sensoren verder te onderzoeken. Daarnaast zijn er ook verschillende sensoren getest om te kijken of daarmee de DS en graskwaliteit geschat kan worden, zoals de grashoogtemeter en CropScan. Dit alles bracht veel werk met zich mee. Behalve dat het project arbeidsintensief was werd er ook een beroep gedaan op de flexibiliteit van de betrokkenen. Bij weidegang spelen weersomstandigheden een grote rol en dit jaar waren de weersomstandigheden vrij extreem.

De rantsoenen zijn vervolgens op stal gevoerd om de DS, RE, ZET en NDF verteerbaarheid van de rantsoenen vast te stellen. Door middel van zomerstalvoedering hadden koeien 5 of 10 uur lang toegang tot vers gras. Op dit moment wordt er gewerkt aan de verkregen data. De resultaten van het beweidingsonderzoek zullen worden gebruikt om adviezen met betrekking tot weidegang, productie en ammoniakemissie te kunnen geven.

Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"

Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders

Lees het gehele artikel >