Automatische bodyconditiescore de volgende stap

Publicatiedatum: 09-06-2021

SFR is al jarenlang wereldwijd koploper in de ontwikkeling en implementatie van nutritionele kennis bij rundvee, pluimvee en varkens. In de moderne melkveestal van SFR, worden 230 hoogproductieve melkkoeien en ca. 150 stuks jongvee gehouden. SFR doet onder andere onderzoek naar de productie, gezondheid en de duurzaamheid van de dieren. 

Voor het onderzoek is het van essentieel belang dat er goede onderzoek data beschikbaar is. Hiervoor is een speciale afdeling binnen SFR opgericht; Project office. Deze is verantwoordelijk voor de proefbegeleiding en de dataverzameling. Alle data die in de stallen wordt verzameld, wordt door het proevencentrum vastgelegd binnen hun eigen software; het proef management systeem (PMS).  “Gezien de hoeveelheid data die we verzamelen, is automatisering echt een must”, zegt Ingmar Thomassen proefbegeleider rundvee en programmeur.

Een belangrijk onderdeel van alle data uit het rundveeonderzoek komt vanuit de bodyconditiescore (BCS). De BCS werd tot nu toe altijd bepaald door te kijken en te voelen aan de koe. Op deze manier werden gedurende een aantal weken in de proef koeien gescoord, dit was een zeer tijdrovende klus. Om dit te kunnen verbeteren en te intensiveren is SFR opzoek gegaan naar andere mogelijkheden om de koeien te kunnen scoren. Hierbij was het de uitdaging om een systeem te ontwikkelen die gekoppeld kon worden aan ons PMS. Ingmar Thomassen en Ant Koopmans, onderzoeker rundvee, kwamen zo bij het DeLaval BCS-systeem.

Ingmar Thomassen legt uit: “We wilden graag alle koeien die in een onderzoek meedoen dagelijks scoren, nu deden we dat vaak maar eens in de 3 weken. Dit gaf een aardig beeld van de koe, maar we wilden dit vaker en objectiever. We konden dit alleen maar realiseren door te automatiseren”. Het BCS-score systeem van DeLaval kan dit, alleen moest het systeem passend gemaakt worden zodat het ook gebruikt kan worden in combinatie met een melkstal. Elke koe die vanuit de melkstal terugloopt wordt eerst gewogen, daarna loopt ze onder een speciale 3D-camera door. Deze maakt een foto van de rugzijde van de koe, die vervolgens door DeLaval software wordt analyseert. Deze informatie wordt via de DeLaval software doorgestuurd naar het PMS, waar het gekoppeld wordt aan o.a. de melkproductie en voergegevens van die dag. Dit systeem is zeer geschikt om ingezet te worden op reguliere melkveebedrijven, om zo de gezondheid van de dieren beter te kunnen monitoren.

Door de innovatie van het systeem krijgen de onderzoekers een betere statistische analyse van de BCS, zodat verschillen tussen koeien en het effect van de voeding beter in beeld komen. Er een verband gelegd tussen de BCS, de productiekenmerken en de voeropname van de koe. Door de datastroom te vergroten en te koppelen aan de productiedata, kunnen we nu veel meer zeggen over wat er daadwerkelijk met de koe gebeurt. In een samenwerkingsverband met DeLaval is er in de afgelopen 2 jaar een vergelijking gemaakt tussen de handmatige scores en de scores met de BCS-camera. De objectiviteit van de scores is groter geworden en de tijdsinvestering van de medewerkers in de stal juist kleiner. SFR is daarom blij met deze positieve ontwikkeling.

12e Editie van de Feeds & Nutrition cursus biedt een op maat gemaakte leerervaring
Monitoring water intake in broilers
Meer kans op pensverzuring in laageiwit rantsoen
Hoe kan de stikstofemissie van pluimveeproductie worden verminderd?
Matthias Schilde: New Researcher Ruminant Nutrition
Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie