Leghanen veelbelovende eerste resultaten

Publicatiedatum: 17-06-2022

Er zijn veel ontwikkelingen in Europa rond de regelgeving voor leghanen. Deze hanen werden voorheen vaak als ééndagskuiken eruit geselecteerd, maar door de aangescherpte wetgeving (in Duitsland) moeten deze hanen nu wel worden opgefokt of via geslachtsbepaling in het ei de haantjes vroegtijdig selecteren. Schothorst Feed Research (SFR) heeft vorig jaar een eerste onderzoek gedaan naar verschillende voerstrategieën bij de opfok van leghanen. Hierbij is gekeken welke strategie het meest kostenefficiënt is zonder dat het ten kosten gaat van het dierenwelzijn.

Binnen het onderzoek zijn 4.860 hanen opgezet van het ras Dekalb White. De hanen zijn onderverdeeld in 18 groepen van 270 hanen, waarbij ze in 98 dagen zijn afgemest tot een gemiddeld gewicht van 1.414 gram. Binnen het onderzoek zijn 3 verschillende rantsoenen aangeboden met een verschil in energie- en verteerbaar aminozuurgehalte (vAZ). Het eerste rantsoen is gebaseerd op een standaard leghennen opfok-rantsoen. Het tweede rantsoen is gebaseerd op SFR-literatuuronderzoek. Doordat leghanen een lagere optimale vAZ/energie verhouding hebben is gekozen voor een hoger energiegehalte ten opzichte van het eerste rantsoen. Het 3de rantsoen bevat 10% meer verteerbare aminozuren dan het 2de rantsoen. Hierbij was de hypothese dat de behoefte van de hanen dan zeker afgedekt is, waardoor de groei gestimuleerd wordt. Alle rantsoen zijn verstrekt als kruimel met tarwe, maïs, haverhullen, raap-, soja- en zonnebloemmeel erin verwerkt.

 

Groep

Rantsoen

Energiegehalte (kcalAME/kg)
 Fase 1 – 2 – 3

vAZ (g vLys/kg)

Fase 1 – 2 – 3

Kostprijs/ kg voer*

Fase 1 – 2 – 3

1

Opfok leg voer

2725 – 2625 – 2575

10,0 – 8,5 – 7,0

€ 0,295 – 0,272 – 0,255

2

Normaal

2900 – 2975 – 3050

10,0 – 8,5 – 7,0

€ 0,315 – 0,303 – 0,292

3

Meer vAZ

2900 – 2975 – 3050

11,0 – 9,4 – 7,7

€ 0,334 – 0,319 – 0,304

*Voerprijs bij opzet van het onderzoek in 2021

Resultaten
Tijdens het onderzoek werd een groot verschil in voeropname waargenomen. De hanen in groep 1 aten, over de gehele periode van 98 dagen, ruim 600 gram meer dan de hanen in groep 2 en 3. Daarnaast was een verschil in groei te zien, waarbij het gewicht van de hanen uit groep 1 en 3 vergelijkbaar was, namelijk 1426 gram in groep 1 en 1436 gram in groep 3. In de tweede groep bleef het eindgewicht achter en was deze 1379 gram. De hogere voeropname van groep 1 resulteerde in een negatief effect op de voederconversie (4,17). Ter vergelijking, in groep 2 was de voederconversie 3,86 en in groep 3 (slechts) 3,725. Vergeleken met vleeskuikens is de voederconversie natuurlijk zeer hoog.

Binnen dit onderzoek zijn ook de financiële resultaten onderzocht. Hierbij is gekeken naar de compensatieregeling minus de gemaakte voerkosten. Waarbij verondersteld is dat de stalkosten overeenkomen met die van reguliere vleeskuikens. Het behaalde financiële resultaat van groep 1 en 2 was vergelijkbaar. Doordat het voer van de derde groep een hogere kostprijs had, is de winstmarge toch lager uitgevallen, ondanks dat de hanen in groep 3 een veel lagere voeropname hadden dan groep 1. Belangrijk hierbij te vermelden is, dat het financiële resultaat mede afhankelijk is van de compensatieregeling die betaald wordt door de leghennenhouder. Op het moment dat deze vergoeding daalt, heeft dit natuurlijk invloed op de financiële resultaten. Uit het onderzoek komt naar voren dat het houden van leghanen een goed resultaat geeft en gekozen kan worden voor het standaard opfokvoer voor leghennen (groep 1). De toevoeging van extra aminozuren is niet noodzakelijk. Een voordeel van het voer uit de tweede behandeling is dat hiervan 600 gram minder nodig was, waardoor het een lagere milieudruk (stikstofuitscheiding) heeft dan het rantsoen uit groep 1.

Stalmanagement
Het stalmanagement verschilt niet veel van het houden van vleeskuikens. Er zijn wel een aantal aandachtspunten. Zo zijn de leghanen een stuk bewegelijker dan vleeskuikens. Dit geeft veel stof in de stal. Daarnaast bestaat de kans dat ze hierdoor in de hoppers vast kunnen komen te zitten. De hanen zijn gevoeliger voor stress. Hierdoor is het noodzakelijk dat er veel rust in en rond de stal is, en harde geluiden vermeden worden. Hierin is een goed stalmanagement van belang, waarbij het tijdig ingrijpen essentieel is. Opvallend was dat het uitvalspercentage in alle drie de groepen laag was, namelijk gemiddeld 0,93%.

In het onderzoek is gewerkt met een standaard lichtschema van vleeskuikens. Hier deden de hanen het goed op. Wel is het van belang om de lichtintensiteit wat lager en gelijkmatiger te houden waardoor de hanen minder agressief naar elkaar zijn. Zitstokken, pikblokken en strobalen helpen hier ook goed bij. Doordat de hanen langer worden gehouden dan vleeskuikens, was het entschema ook anders. Zo zijn twee IB-entingen gegeven en zijn alle drie de groepen geënt voor Marek, coccidiose, IBD en twee keer voor NCD.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn veel belovend. SFR is dan ook voornemend hier verder mee te gaan en een vervolgonderzoek te starten. Er zal verder onderzoek gedaan worden naar de optimale voerstrategie, zodat SFR in de toekomst haar klanten nog beter kan bedienen van (nutritioneel) advies m.b.t. deze nieuwe uitdaging in de sector.

Overige berichten

Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Automatische bodyconditiescore de volgende stap
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Beweidingsonderzoek bij Schothorst
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon