Leghanen een uitdaging voor de sector

Publicatiedatum: 10-11-2021

Voor de afzet van eieren in Duitsland moeten Nederlandse houders van leghennen voldoen aan de Duitse wetgeving. Deze wetgeving (wettelijk vanaf 2022) regelt dat de broertjes van leghennen niet mogen worden gedood direct na uitkomst, maar moeten worden gehouden tot minimaal 90 dagen oud. In Ovo geslachtsbepaling is op dit moment het enige alternatief, maar nog te duur of niet haalbaar dus vindt er steeds meer opzet van deze leghanen plaats.  

SFR speelt in op deze ontwikkeling en is recent gestart met (voer)onderzoek met een eerste ronde leghanen. Er is gekozen om de broertjes van onze (toekomstige) leghennen in eigen faciliteiten op te fokken, zodat dit gecombineerd kon worden met het bestaande nutritioneel onderzoek. Binnen het concept dienen de hanen een aflevergewicht van 1.300 gram te bereiken, in een periode van minimaal 90 dagen.

In dit onderzoek wordt gewerkt met 3 verschillende voerstrategieën, gevoerd over 3 fases. Waarbij wordt gekeken op welke manier de hanen zo efficiënt mogelijk kunnen worden gehouden tot het streefgewicht. Er wordt gekeken hoeveel voer de dieren eten, wat dit met de groei doet en welk van de voerstrategieën het meest kostenefficiënt is zonder dat dit ten koste gaat van het dierenwelzijn. Met de 3 voerstrategieën zijn er verschillende energie- en eiwitniveaus in het voer vergeleken, waarbij nu al verschil te zien is in de mate van voeropname. Het voer met het laagste energieniveau, en een hogere voeropname en voerconversie, kan daarom tóch leiden tot de laagste voerkosten. Momenteel is het afwachten tot het einde van de ronde, dan zullen de netto (voer)kosten en opbrengsten van de verschillende voerstrategieën worden vergeleken. Deze resultaten worden in december verwacht, en zullen met onze klanten worden gedeeld.

Wat valt op?

  • Lichtintensiteit
    Om pikkerij te voorkomen moet de lichtintensiteit lager en constanter worden gehouden. In de eindfase is de verwachting dat het onder controle houden van pikkerij een uitdaging gaat vormen.
  • Bewegelijkheid
    De hanen hebben een hoge alertheid, hierdoor is er veel beweging in de stallen. Dit geeft een hoger risico op verdrukking.
  • Voederconversie
    Deze ligt tot nu toe (dag 0–62) rond de 3, bij reguliere vleeskuikens ligt dit rond de 1,5!

Stalmanagement
Het houden van de hanen ten opzichte van reguliere vleeskuikens heeft veel overeenkomsten. Toch zijn er een aantal punten waar extra aandacht voor nodig is. De hanen groeien langzamer dan vleeskuikens, daardoor is het wenselijk de temperatuur de eerste weken 2oC hoger te houden. Doordat de hanen tot ca. 14 weken gehouden worden, zullen de extra stookkosten van de eerste weken lager uitvallen t.o.v. twee keer een reguliere vleeskuiken ronde. Het is aan te raden om met een mondmasker te werken (aan het einde van de ronde), door de bewegelijkheid van de hanen is de stal een stuk stoffiger. Diezelfde bewegelijkheid zorgt er ook voor dat de hanen overal op gaan zitten, dit kan nadelige gevolgen hebben voor de voer- en drinklijnen. Daarom is het aan te raden zitstokken te plaatsen (6 cm/haan). Wanneer de voertonnen en hopperbakken niet (goed) zijn afgedekt is er een risico dat de hanen erin vast komen te zitten. De hanen zijn veel alerter dan reguliere vleeskuikens, dit geeft een grote kans op stress, ophoping en verdrukking. Dit risico kan zo klein mogelijk gehouden worden door de controle rondes altijd rustig uit te voeren, goed door de hoeken te lopen en altijd de rondes helemaal af te maken.

Het ziet er naar uit dat de verplichting tot het afmesten van leghanen niet alleen in Duitsland en Frankrijk zal gaan gelden maar op termijn ook in andere westerse landen waar dierenwelzijn een belangrijk onderwerp is. De uitdaging die daarop volgt is de afzet, hiervoor zullen nieuwe concepten dienen te worden bedacht, waarbij het afmesten van deze hanen ook financieel aantrekkelijk(er) wordt.  

SFR wil nu kennis opdoen met het opzetten van leghanen en daarmee inzicht krijgen in de best mogelijke omstandigheden en voerstrategie zodat we in de nabije toekomst klanten kunnen voorzien van een onafhankelijk en gedegen advies.

 

Overige berichten

Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Automatische bodyconditiescore de volgende stap
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Beweidingsonderzoek bij Schothorst
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon