Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee

Publicatiedatum: 08-09-2021

SFR is continu bezig met het ontwikkelen en verbeteren van kennis over de samenstelling van diervoeders, bijproducten en nutriëntbehoeften. SFR heeft faciliteiten voor leghennen, vleeskuikens, melkkoeien en varkens om nieuwe productieconcepten te ontwikkelen en te evalueren. De SFR grondstoffenlijst bevat meer dan 400 voedermiddelen en wordt jaarlijks geactualiseerd. DeSFR-Matrix bevat zowel standaard chemische samenstellingen als specifieke nutriënten op basis van eigen onderzoek. Deze SFR-voederadviezen worden gebruikt voor de formuleringen in het Least Cost Formulation-rapport.

Dit rapport geeft een overzicht van de marktontwikkelingen van voedermiddelen en voedersamenstellingen voor pluimvee-, rundvee- en varkensvoer. De samengestelde voersamenstellingen zijn gebaseerd op de meest actuele SFR-informatie en actuele marktprijzen. Dit alles geeft een overzicht van de voerprijzen, markthandel en voersamenstellingen.

Het doel van een formule met de laagste kosten is om de goedkoopste voerformulering te creëren met de extra vereisten voor voedingsstoffen en ingrediënten. Het opnameniveau van een specifiek ingrediënt in een diervoeder is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De nutriënten- en ingrediëntenbehoefte van het specifieke voer (=min/max beperkingen)
  • Prijzen van (alternatieve) ingrediënten

Met één voorbeeld ingrediënt, waarvoor we de inclusieprijs variëren, kunnen we het inclusieniveau berekenen. Dit is specifiek per voer en prijslijst: voor elke combinatie reageert het inclusieniveau uniek op de ingrediëntenprijs, zoals hieronder weergegeven.

De schaduwprijs is de prijs waartegen de opname gaat veranderen. Schaduwprijzen vertellen dus voor welke prijsklasse een ingrediënt op hetzelfde bedrag blijft of voor welke prijs een ingrediënt interessant wordt.

Vertrouwelijkheid
Al het onderzoek voor de SFR-voederlijst & voeraanbevelingen wordt uitgevoerd als onderdeel van het commerciële programma Advanced Feed Package (AFP), ontworpen voor voerproducerende bedrijven. Continu onderzoek is de ruggengraat die dit ondersteunt. De details van de SFR-voederlijst en voeraanbevelingen zijn vertrouwelijk voor AFP-klanten. Door de verregaande toepassing van de AFP-kennis resulteert het gebruik van deze (vertrouwelijke) informatie in representatieve formuleringen voor de markt.

Heeft u interesse in deze dienst van SFR neem dan contact op met uw consultant. Deze service is beschikbaar voor zowel klanten van SFR als niet-klanten. De eerste editie (Q3-2021) is gratis.

Voor meer info:          secretariaat@schothorst.nl
Prijs:                             € 635,-/ Jaar of betaal met uw consultancy-uren

Overige berichten

Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Automatische bodyconditiescore de volgende stap
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Beweidingsonderzoek bij Schothorst
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon