In de media

 

Overgang met precisie benaderen


Publicatiedatum: Okotober 2019
Bron: De Molenaar nr. 15

Met de internationale conferentie ‘Nutrition in transition’ in november markeert Schothorst Feed Research het 85-jarig bestaan van het instituut. Bovendien biedt de bijeenkomst een podium voor het afscheid van onderzoeker, directeur en onderzoeksdirecteur Piet van der Aar. Hij sluit daarmee zijn rijke carrière in de diervoeding officieel af. De Molenaar heeft met Piet van der Aar gesproken over zijn ervaringen in de diervoedersector. 

Lees hier het complete artikel> 


 

soja voor het voetlicht

Publicatie datum: Juli 2019
Bron: De Molenaar nr. 11

Schothorst Feed Research organiseerde in juni de cursus Feeds & Nutrition in Zaandam. De Molenaar heeft één dag van de cursus gevolgd en een artikel geschreven over de module grondstoffen en de module nutriëntenwaardering bij pluimvee. In het artikel wordt dieper ingegaan op de bijproducten van olie-extractie, met veel aandacht voor soja. 

Lees hier het complete artikel > 


 

Applied Nutrition: Hands on Experience

Publicatie datum: Juli 2019
Bron: Poultry World

Tijdens de Feeds & Nutrition cursus kwamen veel aspecten over voerformulatie aan bod. Het jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om de deelnemers snel te informeren over de belangrijkste theoretische en praktische aspecten van alles wat met diervoeders te maken heeft.

Pluimveenutritionisten moeten theoretische kennis over verteringsfysiologie en biochemie van grondstoffen combineren om voeders te formuleren. Het doel van diervoeding is om de essentiële voedingsstoffen aan het dier te leveren voor een efficiënte productie. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden m et dierenwelzijn, gezondheid en excretie van niet-verteerde nutrienten naar het milieu. 

U kunt het artikel lezen op de website van World Poultry:

Lees hier het complete artikel (In het Engels) > 

AMINOZUREN EN VETZUREN VOOR MELKVEE

Publicatiedatum: juli 2019
Bron: De Molenaar

Het gericht voeren van pensbestendige aminozuren en vetzuren kan de stikstofbenutting, het eiwit- en vetmetabolisme en de melkproductie ondersteunen. Dat bleek tijdens een studiemiddag van Speerstra Feed Ingredients.

De voederwaardering voor melkvee is lang gebaseerd op het VEM-systeem, een black box gebaseerd op netto-energie. "Gelukkig is er de laatste tijd meer aandacht voor het metabolisme in het lichaam van de melkkoe. Processen in de pens, de darmen, de lever en het uier worden steeds beter beschreven", verteld Wilfried van Straalen van Schothorst Feed Research (SFR) tijdens een studiemiddag van Speerstra Feed Ingredients. Uit die kennis is bijvoorbeeld het E-dairy model van SFR ontstaan.

Link naar volledige artikel: 


 

Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting

Publicatiedatum: juli 2019
Bron: Melk van het Noorden

Om een hoogproductieve koe goed te voeren, spelen aminozuren een sleutelrol. En om die te benutten is juist energie, in de vorm van bestendig zetmeel, van wezenlijk belang. zegt Wilfried van Straalen. Hij geeft een lesje 'Eiwit voeren voor gevorderden'.

Eigenlijk wil Wilfried van Straalen de term Ruw Eiwit (RE) niet meer horen, laat staan zelf gebruiken. Toch kan de onderzoeker en consultant van Schothorst Feed Research niet anders, zo vertelde hij onlangs op een inleiding bij Speerstra Feed Ingredients in Eesterga. 

Link naar het artikel op de website van Melk van het Noorden > klik hier


 

En wanneer melk je 45 liter per koe?

Publicatiedatum: januari 2019
Bron: TopAgar
 

Gezonde koeien met een lactatiecapaciteit van 12.000 kg en een levenslange prestatie van 100.000 kg: hoe dat te doen? Dit was het thema tijdens Dairy Event georganiseerd door Top Agrar. Wilfried van Straalen was één van de drie sprekers tijdens dit evenement. Tijdens zijn presentatie legt Wilfried het principe van het E-Dairy systeem uit. Wilfried sluit zijn presentatie af met de aanbeveling om aan het begin van de lactatie glucogene voedingstoffen aan te bieden die afkomstig zijn van resistent zetmeel en propionzuur om ketose te voorkomen. Na de risicoperiode van 60 dagen kan de energie ook uit vet worden gehaald. Hier kunnen verzadigde vetzuren voor worden gebruikt.

Klik hieronder voor de artikelen die zijn verschenen in de tijdschriften van Top Agrar. Beide artikelen zijn in het Duits geschreven.

 Artikel in Top Agrar

 Artikel in Top Agrar Südplus

Hieronder staat een Nederlandstalige vertaling van het gedeelte van het artikel over de presentatie van Wilfried:

Evaluatiesystemen op basis van de Netto Energie Lactatie (NEL) zoals in Duitsland zijn niet geschikt voor hoogproductieve koeien. Omdat ze niet voldoende rekening houden met de eigenlijke vertering in de pens en de dunne darm. Dat zegt Wilfried van Straalen van het Nederlandse onderzoeksinstituut Schothorst Feed Research.
Koeien met een dagelijkse melkgift van maximaal 28 kg verteren ongeveer twee derde van de voedingsstoffen in de pens en ongeveer één derde van de voedingsstoffen in de dunne darm. Daarentegen verteren koeien met een hogere dagelijkse melkgift drie vijfde van de voedingsstoffen in de pens en twee vijfde in de dunne darm. "Voor deze dieren kan de pensfermentatie niet verder worden verhoogd, omdat anders pensacidose kan ontstaan. Hoogproductieve koeien hebben daarom meer bestendige voedingsstoffen nodig voor de dunne darm ", zegt Van Straalen.
Het E-Dairy systeem: om het voer goed te kunnen beoordelen, hebben de Nederlanders het E-Dairy systeem ontwikkeld. Dit maakt een strikt onderscheid tussen voedingsstoffen die koeien nodig hebben voor pensfermentatie en voedingsstoffen voor de melkbestanddelen vet, ureum, lactose en eiwit. Met dit systeem kan de pensfermentatie worden geoptimaliseerd.. "En aan de andere kant kunnen we de melkbestanddelen vet en eiwit beïnvloeden met gerichte selectie van voedingsstoffen. En omdat hogere lactose automatisch meer melk betekent, kan ook de hoeveelheid melk worden verhoogd ", zegt de wetenschapper.
Het overzicht hieronder verduidelijkt de relatie: voldoende glucose is belangrijk, zodat de dieren geen ketose krijgen. Tegelijkertijd is voldoende glucose nodig voor veel melk (hoge hoeveelheid lactose). De glucose kan afkomstig zijn van aminozuren. De aminozuren regelen echter het eiwitgehalte van de melk. Het is daarom beter als de glucose uit het zetmeel komt. Voor dit doel is een hoog percentage bestendig zetmeel nodig, dat de koe alleen in de dunne darm verteert.
Aanbeveling van Van Straalen: "Aan het begin van de lactatie moeten de glucogene voedingsstoffen afkomstig zijn van bestendig zetmeel en propionzuur om ketose te voorkomen. Na de risicoperiode van 60 dagen kan ook de benodigde energie voor hogere melkopbrengsten uit vet worden gehaald. Daarvoor worden verzadigde vetzuren geadviseerd. "

 


 

Kennis vergaren tijdens Feeds & Nutrition Course

Publicatiedatum: Juli 2018
Bron: De Molenaar

Schothorst Feed Research organiseert elk jaar in juni een internationale cursus over diervoeding. Een ideale gelegenheid voor deelnemers uit binnen- en buitenland om in één week de nieuwste inzichten en wetenschappelijke achtergronden van diervoeding te verwerven. De Feeds & Nutrition Course van Schothorst Feed Research (SFR) bevatte dit jaar een nieuwe module met het thema Darmgezondheid Pluimvee. Deze module werd verzorgd door Ellen van Eerden van SFR en Naomi de Bruijn en Christiaan ter Veen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De geheel vernieuwde module Mycotoxinen werd gegeven door Regiane Santos van SFR.

De eerstvolgende Feeds & Nutrition staat gepland voor 3-7 juni 2019.

Link naar artikel in "De Molenaar" nr. 13 >

 


 

PERSPECTIEF VOOR PERSONALIZED FEEDING

Publicatiedatum: Juni 2018
Bron: De Molenaar

Personalized feeding bestaat al meer dan honderd jaar. Door maatschappelijke- en milieuaspecten is het onderwerp voor de diervoedersector de laatste jaren een hot topic. Tijdens de derde editie van het jongerencongres in Etten-Leur werd er gesproken en gediscussieerd over personalized feeding en big data. Onze pluimveeonderzoeker, Laura Star, gaf in haar verhaal duiding aan de term precisievoeding. “Er ontstaat steeds meer bewustwording op het gebied van te veel grondstoffen- en nutriëntengebruik. Vandaar dat dit onderwerp momenteel weer actueel is.”

Link naar artikel in "De Molenaar" nr. 9 >

 


 

every chick a chip

Publicatiedatum: Juni 2018
Bron: De Molenaar

Bij het bepalen van een voedingsstrategie in een stal wordt op dit moment uitgegaan van de diergroep. Onze pluimveeonderzoeker Laura Star verwacht dat voeding in de toekomst veel meer diergericht zal zijn. 

Link naar artikel in "De Molenaar" nr. 9 >

 


 

Laura Star presenteert tijdens de Dutch Knowledge Day in India

Publicatiedatum: December 2017
Bron: Poultry Express

De Nederlandse ambassade, the Netherlands Business Support Office (NBSO) en the India Netherlands Business Association (INBA) hebben in India de Dutch Knowledge Day georganiseerd. Laura Star (SFR) heeft op deze bijeenkomst een presentatie gegeven over precisievoeding. Zij vertelde over ontwikkelingen op het gebied van pluimveeproductie in Nederland (bijv. langzaam groeiende vleeskuikens, verbod op snavelbehandeling, reductie van mineralenemissie) welke een effect hebben op de nutriëntenbehoefte. Zij legde uit dat precisievoeding gaat over het voeren van de juiste hoeveelheid voer, met de juiste samenstelling op het juiste moment. Voor het publiek was het een eye opener dat voersamenstellen niet zo eenvoudig is als het lijkt en dat er veel kennis nodig is voor veilige en rendabele dierlijke productie.

Lees hier (pagina 20) het volledige artikel (In het Engels)  >

 


 


Oplossing voor het fosfaatquotum

Publicatiedatum: December 2017
Bron: Wochblatt für Landwirtschaft and landleben

In dit duitstalige artikel legt Wilfried van Straalen uit welke maatregelen er in Nederland genomen worden om de fosforproductie door rundvee te verlagen. De oplossing die Schothorst Feed Research heeft om fosfor excretie van hoog productieve dieren te verlagen is het verteerbaar fosfor systeem voor rundvee. 

Lees hier het volledige artikel (in het Duits)>

 


 

Verbeter de gewichtsontwikkeling van de zeug om de vitaliteit van de biggen te verbeteren

Publicatiedatum: 12 december 2017
Bron: topigsnorsvin.com 

Op 12 december werd er een webinar georganiseerd door Topigs Norsvin over het voeren van moderne zeugen. Moderne zeugen produceren op hoog niveau. Om de zeug daarbij optimaal te ondersteunen is het belangrijk om ze naar behoefte te voeren. De gewichtsontwikkeling van de zeug tijdens de dracht en het beperken van gewichtsverlies tijdens de lactatie zijn daarbij heel belangrijk. Xandra Benthem de Grave van Schothorst Feed Research besprak belangrijke voedingsaspecten ten behoeve van optimale gewichtsontwikkeling van de zeug en Chris Opschoor van Topigs Norsvin gaf inzicht in de (economische) consequenties van te lichte of te zware zeugen.

Bekijk hier het volledige webinar (in het Engels) >

 


 

De voordelen van een netto energie systeem

Publicatiedatum: Mei 2014
Bron: Engormix.com

Een netto energiesysteem biedt de nutritionist de mogelijkheid om voerformulaties aan te passen aan de variërende chemische samenstelling van grondstoffen indien het NE-systeem gebaseerd is op (verteerbare) nutriënten . Over het algemeen zullen de voerkosten 1-2% dalen door het gebruik van een NE systeem in plaats van een OE systeem. Maar bovenal zal een diersoort specifiek NE-systeem (E-big E-vleesvarken E-dracht E-lacto) resulteren in verbeterde technische resultaten en lagere voerkosten.

Lees hier het volledige artikel (in het Engels) >

 


 

Evaluatie basis voor optimalisatie

Publicatiedatum: 25 oktober 2017
Bron: De Molenaar

6 september verzorgde "All About Feed" een webinar over het verbeteren van de voer efficiëntie. De eerste spreker tijdens dit webinar was Piet van der Aar. De titel van zijn presentatie was: “An accurate database: essential for efficient feeding”.

Voor een hoge voerefficiëntie is het belangrijk om binnen de voederwaarderingssystemen te differentiëren voor de verschillende diersoorten, maar ook voor de verschillende productiedoelen. Schothorst Feed Research heeft voederwaarderingssystemen ontwikkeld voor verschillende monogastrische diercategorieën. Dit heeft geresulteerd in hogere efficiëntie en lagere voerkosten. Tijdens het webinar legt Piet van der Aar uit wat het verschil is tussen verschillende energiewaarderingssystemen voor varkens. Het volledige webinar kan via deze link bekeken worden.

In de molenaar verscheen het volgende artikel over dit webinar: "Evaluatie basis voor optimalisatie"

 


 

Maagzweren, een onderschat probleem?!?!

Publicatiedatum: verschillende
Bron: verschillende

Op woensdag 27 september heeft de themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!” plaatsgevonden. Achtenzeventig nutritionisten, buitendienstmedewerkers, onderzoekers en dierenartsen uit Nederland en België waren aanwezig op een interessante en leerzame dag. Verschillende aspecten met betrekking tot maagwandbeschadigingen zijn uitgebreid aan bod gekomen, zoals prevalentie, mogelijke oorzaken, diagnostiek en vooral preventie door voermaatregelen.In de media zijn er verschillende artikelen gepubliceerd over de themadag:

Geen zekerheid over maagzweren (varkens.nl, 28 september 2017)

Nieuwe bacterie bij maagzweren (varkens.nl, 4 oktober 2017)

Maagzweren bannen door met grondstoffen te spelen (Nieuwe Oogst, 10 oktober 2017)

Grovere vezel voor gezondere maagwand (De Molenaar, 25 oktober 2017)

 


 

Maagproblemen varkens wijdverspreid

Publicatiedatum: 18 augustus 2017
Bron: Boerderij

Veel varkens hebben in meer of mindere mate aangetaste magen tot maagzweren aan toe. Tekortkomingen in de voeding zijn zeker een oorzaak. Dat de maag van een varken veel te verduren krijgt, is geen nieuws; 25 jaar geleden werd daar vanuit de veterinaire wereld al aandacht voor gevraagd. De focus lag toen vooral op het voer; door de fijngemalen grondstoffen komt in de maag te weinig structuur wat allerlei problemen geeft. De jaren erna is meer aandacht gekomen voor grover malen van mengvoeders.

Lees hier het volledige artikel >


 

Kennis van Nederland naar Denemarken

Publicatiedatum: Augustus 2017
Bron: "Svin" (Deens tijdschrift)

Precisievoeding is de toekomst voor gespeende biggen en vleesvarkens. De Deense voerleverancier DLG haalt kennis over diervoeding uit Nederland. In Denemarken zijn al 30 jaar lang geen verteringsproeven meer uitgevoerd. Hans Aae (DLG) vind dit een groot probleem, zeker gezien nieuwe grondstoffen en de veranderende verwerking van grondstoffen. Dit is één van de redenen waarom DLG vier jaar geleden een samenwerking met Schothorst Feed Research is aangegaan.

Dit artikel is geschreven door Morten Thomsen en gepubliceerd in het Deense tijdschrift "Svin"

Lees hier het volledige artikel (Engelse vertaling van het originele Deense artikel)


 

Alles over veevoeding

Publicatiedatum: 14 juli 2017
Bron: De Molenaar

Elk jaar in de eerste helft van juni, organiseert Schothorst Feed Research de cursusweek Feeds & Nutrition. Een perfrecte gelegenheid om alles te weten komen over diervoeders, procestechnologie, grondstoffen, wetgeving, diervoederveiligheid, kwaliteitsborging en voerformulering.

Lees hier het volledige artikel >


 

sojavrij niet interessant voor pluimveevoer

Publicatiedatum: juli 2017
Bron: Pluimveeweb

Binnen nu en tien jaar voeren Nederlandse leghennenhouders nog niet massaal sojavrije voeders aan hun dieren omdat de prestaties dan achterblijven of de kosten van de sojavrije voeders te hoog zijn. Dat verwacht onderzoeker Laura Star van de Schothorst Feed Research. Star doet namens de Schothorst al jaren onderzoek naar voeding bij legpluimvee. Ze vertelde dit woensdagavond 28 juni tijdens de Pluimveeweb thema-avond Voeding in het Brabantse Handel, waar ruim 65 bezoekers op afkwamen.

Lees hier het volledige artikel >


 

Het effect van snavelbehandeling op productieresultaten van leghennen

Publicatiedatum: 12 juni 2017
Bron: Poultry World

Vanaf 2018 is het niet meer toegestaan om de snavels van leghennen in Nederland te behandelen. Schothorst Feed Research heeft in samenwerking met zeven Nederlandse voerleveranciers (ABZ Diervoeding, Agruniek Rijnvallei, CAV Den Ham, E.J. Bos, ForFarmers, Vitelia en Voergroep Zuid) een studie uitgevoerd waarbij de effecte van verschillende voerbehandelingen zijn getest bij behandelde en onbehandelde hennen. Er werden grote verschillen gevonden voor de productieresultaten tussen de behandelde en onbehandelde hennen, ongeacht de voerbehandeling.

Lees hier het volledige artikel (in het engels) >


 

Inkuilmiddel beperkt voederverliezen

Publicatiedatum: maart 2017
Bron: Veeteelt

Schothorst Feed Research deed onderzoek naar het inkuilmiddel Advance. Op kilogrammen melk was er geen effect, wel steeg het eiwitgehalte.

Lees hier het volledige artikel>


 

Trigger innate immuunsysteem kan dip veroorzaken

Publicatiedatum: juli 2016
Bron: Pluimveehouderij

Naar aanleiding van een presentatie van Ellen van Eerden op een symposium in Wenen heeft Bouke Pouls van De Pluimveehouderij een bezoek gebracht aan de pluimveefaciliteiten van Schothorst Feed Research. Tijdens dit bezoek hebben Ellen en Bouke gesproken over de gevolgen van stimulatie van het aangeboren (innate) immuunsysteem.

Lees hier het volledige artikel >


 

Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding

Publicatiedatum: mei 2015
Bron: All about feed

Het toevoegen van een feed- of olie ingrediënt voorziet dieren van essentiële vetzuren, die ze nodig  hebben voor de productie en groei. De verteerbaarheid van de vetzuren kan variëren tussen diersoorten en leeftijdsgroepen. De effectiviteit van een vet of olie hangt ook van de totale voersamenstelling. In dit artikel van 'All About Feed' wordt uitgelegd wat voedingsdeskundigen in overweging zouden moeten nemen.

Lees hier het volledige artikel >
 


 

Multidisciplinair onderzoek in diervoeding

Publicatiedatum: december 2015
Bron: De Molenaar

De groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart, gekoppeld aan grondstoffenschaarste en milieuproblematiek, vragen om nieuwe strategieën en concepten in de veehouderij. Gelukkig biedt multidisciplinair onderzoek aanknopingspunten voor de toekomst. Dat bleek op het symposium van Schothorst Feed Research.

Lees hier het volledige artikel >


 

"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"

Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders

Lees het gehele artikel >