Hoe kan de stikstofemissie van pluimveeproductie worden verminderd?

Publicatiedatum: 02-05-2023

Verlaging van het ruw-eiwitgehalte in pluimvee voer is een goede methode om stikstof- en ammoniakemissie van pluimveebedrijven te verminderen. Bijkomend voordeel van voer met een lager eiwitgehalte is dat men minder afhankelijk is van ingevoerde eiwithoudende voergrondstoffen (zoals soja).
"Wanneer we de hoeveelheid ruw eiwit verlagen, moeten we er wel voor zorgen dat aan de aminozuurbehoefte van de dieren wordt voldaan", zegt Roger Davin, pluimveeonderzoeker bij Schothorst Feed Research: "Dieren hebben aminozuren nodig, geen ruw eiwit."

Eiwitvertering
iwit wordt verteerd in het maag-darmkanaal en de resulterende aminozuren worden door de darmwand geabsorbeerd, in het bloed opgenomen en getransporteerd. Een deel van het ruw eiwit uit de voeding wordt echter niet verteerd en dit deel kan door microben in de darm worden gefermenteerd, waarbij giftige metabolieten en ammoniak vrijkomen. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid van het dier. Onverteerd eiwit en ammoniak worden uitgescheiden via urine en feces en leidt tot stikstofbelasting van het milieu.

De stikstofuitscheiding kan worden verminderd door grondstoffen te gebruiken met een hoog gehalte aan aminozuren, hoog verteerbare essentiële en niet-essentiële aminozuren en een ideaal aminozuurprofiel. Daarnaast moet de samenstelling van het voer voorzien in de behoefte aan verteerbare aminozuren van het dier. Ook moet het verteerde eiwit efficiënt worden benut.


Pluimveevoeders met verlaagd ruw eiwit
"Ons onderzoek bij SFR toont aan dat het ruw eiwitgehalte in voeders voor vleeskuikens en leghennen kan worden verlaagd zonder negatieve gevolgen voor de productie-efficiëntie of diergezondheid", laat Davin zien. "Dosis - response studies geven aan hoe laag we kunnen gaan zonder de diergezondheid en prestaties in gevaar te brengen."

Een verlaging van het ruw eiwitgehalte in vleeskuikenvoeders met 10% is haalbaar. Hierdoor is minder soja nodig. Om toch aan de aminozuurbehoeften te voldoen, wordt het gehalte van sommige specifieke vrije aminozuren verhoogd waardoor goede dierprestaties en gezondheidsstatus zijn gewaarborgd.
In de groei- en afmestfase leiden lagere ruw eiwitgehalten (20 gram minder RE per kg voer) in vleeskuikenvoeders tot vergelijkbare of zelfs betere groei, voederefficiëntie en minder sterfte, aldus Davin. Deze strategie resulteert ook in minder stikstofuitscheiding per kg gewichtstoename.

Gevolgen van een lager ruw eiwitgehalte
"Voeders met een lager ruw eiwitgehalte zijn ook gunstig voor de gezondheid van de dieren. We zien een betere strooiselkwaliteit en een lagere incidentie van voetzoollaesies", zegt Davin.
Een gevolg van voeders met laag ruw eiwit is dat er minder energie nodig is voor eiwit afbraak en daardoor meer energie beschikbaar is voor spieropbouw en/of vetaanzet. In onze studies hebben wij geconstateerd dat vleeskuikens met laag ruw eiwit in het voer, meer buikvet aanzetten. Dit lijkt verband te houden met het hogere aandeel zetmeel in verhouding tot vet. Bij legkippen kunnen voeders met laag ruw eiwit, meer zetmeel en minder vet, de eiproductie beïnvloeden.
Een lager soja gehalte kan leiden tot een lager kaliumgehalte in het voer en daardoor een verminderde elektrolyten balans (dEB). Dit effect vereist extra aandacht, vooral tijdens perioden van hittestress, benadrukt Davin. Een ander punt van zorg is dat overmatige hoeveelheden vrije aminozuren in het voer het absorptieproces in het spijsverteringskanaal kunnen doen verminderen.


Aanbevelingen bij het samenstellen van voeders met een laag ruw eiwitgehalte voor pluimvee
Het is duidelijk dat nutritionele expertise vereist is om het eiwitgehalte in pluimveevoeders met succes te verlagen. "De focus moet liggen op het ideale aminozurenprofiel voor het type pluimvee en de productiefase", zegt Davin. Een zorgvuldig afgewogen aminozurenprofiel met de juiste hoeveelheden essentiële en niet-essentiële aminozuren, is de sleutel tot pluimveevoeders waardoor hoog efficiënte dierprestaties met goede darmgezondheid en een lage stikstofuitstoot mogelijk wordt. Bij Schothorst Feed Research is deskundig advies beschikbaar voor voederfabrikanten die het ruwe-eiwitgehalte in hun pluimveevoeders willen verlagen.

De Feeds and Nutrition Course, georganiseerd door SFR op 5-9 juni in Nederland, biedt een overzicht aan actuele kennis over verschillende aspecten van diervoeding, waaronder de relatie tussen voeding, diergezondheid en milieu-impact. U kunt zich inschrijven voor deze cursus: klik hier voor meer informatie.

Overige berichten

12e Editie van de Feeds & Nutrition cursus biedt een op maat gemaakte leerervaring
Monitoring water intake in broilers
Meer kans op pensverzuring in laageiwit rantsoen
Matthias Schilde: New Researcher Ruminant Nutrition
Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Automatische bodyconditiescore de volgende stap
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Beweidingsonderzoek bij Schothorst
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon