Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie

Publicatiedatum: 19-01-2023

Aangezien de wereldbevolking groeit en het inkomen per hoofd stijgt, zal de vraag naar dierlijke eiwitten toenemen. Verwacht wordt dat het wereldwijde productievolume van dierlijke eiwitten tot 2035 met gemiddeld 2% zal toenemen. 
 

Voeding dekt ongeveer 60% van de kosten van de dierlijke productie. Voeding levert de noodzakelijke basisvoedingsstoffen voor het onderhoud, de groei en de productie van een dier. Er zijn grote verschillen in eisen en parameters die in aanmerking moeten worden genomen voor dierlijke productie in verschillende gebieden van de wereld: economie, beschikbaarheid van voedergrondstoffen, ingrediënten en water, gebruik van hybride genetica, diergezondheid en dierenwelzijn, vlees-, ei- en melkkwaliteit, maar ook milieuaspecten zoals stikstof-, fosfor-, koper- en zinkgehalte in de bodem, ammoniak- en stofemissies en de recente koolstofvoetafdruk. Maar ook klimatologische omstandigheden, historische patronen voor de consumptie van verschillende dierlijke eiwitten en de eisen die de samenleving stelt aan de productie van dierlijke producten en dus aan diervoeding.
Daarom is diervoeding zo'n interessant en dynamisch gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

SFR is een particuliere, onafhankelijke onderzoeks- en kennisorganisatie voor diervoeding, opgericht in 1934. Onze kennis is gebaseerd op meer dan 85 jaar onderzoek met meer dan 4.000 wetenschappelijke voedingsonderzoeken met dieren onder reële bedrijfsomstandigheden en meer dan 200.000 verschillende voederingrediënten uit de hele wereld.

De invoering van moderne technologieën zoals genomica in de veeteelt heeft geleid tot een snellere genetische ontwikkeling en differentiatie van commerciële hybriden om te voldoen aan specifieke marktsegmenten. Deze hybriden hebben specifieke behoeften aan voedingsstoffen en er moeten aangepaste dieetformules worden ontwikkeld. Naast de snelgroeiende en zeer voederefficiënte vleeskuikenrassen hebben langzaam groeiende hybriden een marktaandeel in de EU verworven. Op initiatief van dierenrechtenactivisten is deze ontwikkeling overgenomen en gesteund door consumenten en producenten die deelnemen aan de Europese verbintenis voor kippen.
Na 2030 zal het knippen van biggenstaarten in de Nederlandse varkenshouderij verboden zijn. Het SFR-varkensbedrijf werkt sinds 2019 met langstaarten en heeft een voedings- en bedrijfsmanagementconcept ontwikkeld om te voorkomen dat staartbijten een structureel probleem wordt.

In de legsector zien we een verschuiving van kooi naar volière, vrije uitloop en biologische eierproductiesystemen. Het huisvestings- en productiesysteem is van grote invloed op de voedingsbehoeften van de dieren en op de manier waarop we het voer voor leghennen samenstellen. Vanaf 1 januari 2022 heeft Duitsland een nieuwe regeling ingevoerd waarbij de mannetjes van leghennen niet meer op een dag oud mogen worden geëuthanaseerd en moeten worden opgefokt. De eerste SFR-proef met leghennen tot een levend gewicht van 1,4 kg op 14 weken leeftijd is afgerond en heeft interessante resultaten opgeleverd.

Na het EU-verbod op het gebruik van antibiotica in voeder per 1 januari 2006 en de verdere beperking van het gebruik van curatieve antibiotica op het bedrijf in de daaropvolgende jaren, heeft het werkgebied "diervoeding" zich uitgebreid tot diëten die zijn samengesteld met het oog op de gezondheid van de darmen. Deze strategieverschuiving van "genezen" naar "voorkomen" resulteerde in een dramatische verandering in de manier waarop wij diëten voor jonge dieren samenstellen en gaf de aanzet tot grootschalige ontwikkeling en toepassing van technologieën voor toevoegingsmiddelen zoals organische zuren, gistcomponenten, essentiële oliën, kruiden & specerijenextracten, organische mineralen, vetzuren met korte en middellange keten en andere pre- en probiotica. En met succes: Het gebruik van antibiotica in de dierlijke productie in Nederland is tussen 2009 en 2019 met 70% verminderd, waardoor de gezondheid en de prestaties van de dieren tegelijkertijd zijn verbeterd. Naast de belangrijkste EU-regio's volgen ook andere dierproductieregio's in de wereld tegenwoordig minder of nooit meer antibioticastrategieën.

In gebieden met intensieve veeteelt heeft de bezorgdheid over de vervuiling van bodem en drinkwaterbronnen geleid tot de formulering van stikstof/fosforefficiënte voeders met lagere gehaltes aan koper en zink. Enzymen zoals proteïnasen en fytasen kwamen op de markt en werden in diervoeders verwerkt om de N- en P-efficiëntie te verhogen. Het koper- en zinkgehalte in het voer werd verlaagd en de hoge opname van anorganische bronnen werd vervangen door lagere gehaltes aan beter beschikbare organische sporenelementen.

Uitbraken van AVP, de wereldwijde Covidepandemie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben de handel in en de distributie van diervoedergrondstoffen verstoord, wat tot hogere prijzen heeft geleid. De wereldwijde bezorgdheid over de klimaatverandering en de vastberadenheid om een verdere stijging van de temperatuur op aarde te voorkomen, heeft geleid tot de vraag naar levenscyclusanalyses om de ecologische voetafdruk van de dierlijke productie te kwantificeren. De nieuwe milieuparameters kunnen de manier waarop wij traditionele grondstoffen zoals soja, tarwe en maïs in conventionele voeders voor landbouwhuisdieren waarderen, opnieuw definiëren. Tegelijkertijd zullen deze aanvullende "eco"-waarden mogelijkheden bieden voor het gebruik van nieuwe ingrediënten (alternatieve plantaardige eiwitten, verwerkte dierlijke eiwitten, insecten) voor de samenstelling van duurzame diervoeders.

Dierproducenten en diervoederproducenten proberen al deze eisen van hun lokale markten met elkaar in evenwicht te brengen om duurzame strategieën voor de productie van diervoeders vast te stellen en tegelijkertijd een behoorlijk rendement op hun investeringen te behalen.
Integratoren, voederproducenten en landbouwers zijn op zoek naar innovatieve technologieën en voedingsoplossingen die bijdragen tot de gezondheid, de prestaties en het welzijn van de dieren en duurzame productiemethoden en daardoor de maatschappelijke acceptatie van de dierlijke productie vergroten.

Er is grote behoefte aan wetenschappelijke kennis en praktisch onderzoek op het gebied van duurzame diervoeding. SFR vertaalt de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kennis naar praktisch toepasbare voedingsoplossingen en helpt dierproducenten bij de implementatie. SFR is de specialist om te helpen bij het formuleren van diervoeders volgens de lokale omstandigheden en eisen en u te helpen bij deze evenwichtsoefening.

SFR = kennis om te voeren
SFR is uw kennis- en servicepartner op het gebied van diervoeding.


 

Overige berichten

12e Editie van de Feeds & Nutrition cursus biedt een op maat gemaakte leerervaring
Monitoring water intake in broilers
Meer kans op pensverzuring in laageiwit rantsoen
Hoe kan de stikstofemissie van pluimveeproductie worden verminderd?
Matthias Schilde: New Researcher Ruminant Nutrition
Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Automatische bodyconditiescore de volgende stap
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Beweidingsonderzoek bij Schothorst
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon