Beweidingsonderzoek bij Schothorst

Publicatiedatum: 01-11-2016

Van eind mei tot en met september 2016 heeft er op de Schothorst een beweidingsonderzoek plaatsgevonden. Deze proef is onderdeel van een project waarbij onderzoek is gedaan naar weidegang en vermindering van de ammoniakemissie. Dit project is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd in samenwerking met NMI Agro.

Weidegang krijgt op dit moment veel belangstelling. Veehouders kunnen al langer weidepremie krijgen als de koeien minimaal 120 dagen 6 uur worden geweid. Bij weidegang kan ook de ammoniakemissie van melkveebedrijven verminderd worden. Ammoniakemissie is moeilijk te meten, zeker bij weidegang. Het NMI ontwikkelt een ammoniakemissiemodel om de emissie te voorspellen aan de hand van rantsoenkenmerken, weideduur, dierkenmerken en stalkenmerken.

De koeien in de proef werden 5 of 10 uur geweid en kregen twee verschillende krachtvoerbehandelingen (controle of synchroon). Bij het synchroon voeren werd de energie en eiwitgift uit het krachtvoer aangepast op weidegang. Het effect van weideduur en synchronisatie op melkproductie en –samenstelling is gevolgd gedurende de hele periode. Daarnaast is ook het gedrag van de koeien vastgelegd door middel van activiteitsensoren aan de hals en poot.

Een grote onbekende bij weidegang is de grasopname. Het NMI heeft samen met studenten metingen gedaan aan grasopname en graskwaliteit. In 14 meetperiodes zijn bij inscharen en bij uitscharen stroken uit het perceel gemaaid, de opbrengst gewogen en grasmonsters voor analyse genomen. Op deze manier kan de grasopname worden gemeten. Deze opnamedata worden naast de data van de vreetsensor gelegd om de mogelijkheid om grasopname te voorspellen door middel van sensoren verder te onderzoeken. Daarnaast zijn er ook verschillende sensoren getest om te kijken of daarmee de DS en graskwaliteit geschat kan worden, zoals de grashoogtemeter en CropScan. Dit alles bracht veel werk met zich mee. Behalve dat het project arbeidsintensief was werd er ook een beroep gedaan op de flexibiliteit van de betrokkenen. Bij weidegang spelen weersomstandigheden een grote rol en dit jaar waren de weersomstandigheden vrij extreem.

De rantsoenen zijn vervolgens op stal gevoerd om de DS, RE, ZET en NDF verteerbaarheid van de rantsoenen vast te stellen. Door middel van zomerstalvoedering hadden koeien 5 of 10 uur lang toegang tot vers gras. Op dit moment wordt er gewerkt aan de verkregen data. De resultaten van het beweidingsonderzoek zullen worden gebruikt om adviezen met betrekking tot weidegang, productie en ammoniakemissie te kunnen geven.

Overige berichten

Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Automatische bodyconditiescore de volgende stap
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon