Automatische bodyconditiescore de volgende stap

Publicatiedatum: 09-06-2021

SFR is al jarenlang wereldwijd koploper in de ontwikkeling en implementatie van nutritionele kennis bij rundvee, pluimvee en varkens. In de moderne melkveestal van SFR, worden 230 hoogproductieve melkkoeien en ca. 150 stuks jongvee gehouden. SFR doet onder andere onderzoek naar de productie, gezondheid en de duurzaamheid van de dieren. 

Voor het onderzoek is het van essentieel belang dat er goede onderzoek data beschikbaar is. Hiervoor is een speciale afdeling binnen SFR opgericht; Project office. Deze is verantwoordelijk voor de proefbegeleiding en de dataverzameling. Alle data die in de stallen wordt verzameld, wordt door het proevencentrum vastgelegd binnen hun eigen software; het proef management systeem (PMS).  “Gezien de hoeveelheid data die we verzamelen, is automatisering echt een must”, zegt Ingmar Thomassen proefbegeleider rundvee en programmeur.

Een belangrijk onderdeel van alle data uit het rundveeonderzoek komt vanuit de bodyconditiescore (BCS). De BCS werd tot nu toe altijd bepaald door te kijken en te voelen aan de koe. Op deze manier werden gedurende een aantal weken in de proef koeien gescoord, dit was een zeer tijdrovende klus. Om dit te kunnen verbeteren en te intensiveren is SFR opzoek gegaan naar andere mogelijkheden om de koeien te kunnen scoren. Hierbij was het de uitdaging om een systeem te ontwikkelen die gekoppeld kon worden aan ons PMS. Ingmar Thomassen en Ant Koopmans, onderzoeker rundvee, kwamen zo bij het DeLaval BCS-systeem.

Ingmar Thomassen legt uit: “We wilden graag alle koeien die in een onderzoek meedoen dagelijks scoren, nu deden we dat vaak maar eens in de 3 weken. Dit gaf een aardig beeld van de koe, maar we wilden dit vaker en objectiever. We konden dit alleen maar realiseren door te automatiseren”. Het BCS-score systeem van DeLaval kan dit, alleen moest het systeem passend gemaakt worden zodat het ook gebruikt kan worden in combinatie met een melkstal. Elke koe die vanuit de melkstal terugloopt wordt eerst gewogen, daarna loopt ze onder een speciale 3D-camera door. Deze maakt een foto van de rugzijde van de koe, die vervolgens door DeLaval software wordt analyseert. Deze informatie wordt via de DeLaval software doorgestuurd naar het PMS, waar het gekoppeld wordt aan o.a. de melkproductie en voergegevens van die dag. Dit systeem is zeer geschikt om ingezet te worden op reguliere melkveebedrijven, om zo de gezondheid van de dieren beter te kunnen monitoren.

Door de innovatie van het systeem krijgen de onderzoekers een betere statistische analyse van de BCS, zodat verschillen tussen koeien en het effect van de voeding beter in beeld komen. Er een verband gelegd tussen de BCS, de productiekenmerken en de voeropname van de koe. Door de datastroom te vergroten en te koppelen aan de productiedata, kunnen we nu veel meer zeggen over wat er daadwerkelijk met de koe gebeurt. In een samenwerkingsverband met DeLaval is er in de afgelopen 2 jaar een vergelijking gemaakt tussen de handmatige scores en de scores met de BCS-camera. De objectiviteit van de scores is groter geworden en de tijdsinvestering van de medewerkers in de stal juist kleiner. SFR is daarom blij met deze positieve ontwikkeling.

Overige berichten

Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
85 jaar kennis beschikbaar in één database
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Beweidingsonderzoek bij Schothorst
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon