85 jaar kennis beschikbaar in één database

Publicatiedatum: 22-12-2021

Sinds 1934 voert SFR voedingsonderzoek uit bij rundvee, pluimvee en varkens. De data die in de laatste 10 jaren verzameld is, heeft SFR samengevoegd tot één database. Verbanden en inzichten die met één onderzoek niet aangetoond kunnen worden, omdat het onderzoek dan te lang duurt of te kostbaar wordt, kunnen nu mogelijk wel worden gevonden dankzij de database.

In ruim 85 jaar heeft SFR veel verschillende onderzoeken afgerond. Bij al deze onderzoeken is er veel data verzameld. De database bevat data van de op het bedrijf aanwezige diercategorieën: pluimvee, rundvee en varkens. Er wordt dagelijks onderzoeksdata toegevoegd waardoor de database blijft groeien. Deze data is verzameld bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek waardoor het zeer betrouwbaar en van hoge kwaliteit is.

Waar bestaat deze data uit? Naast de dierkarakteristieken, bijvoorbeeld afstamming, leeftijd en productiestadium, zijn er ook de productiedata. Denk hierbij aan de melkproductie, het aantal eieren, de slachtgewichten en bijvoorbeeld informatie over ziekten en behandelingen. Natuurlijk zijn er ook metingen opgeslagen zoals bijvoorbeeld diergewichten in de verschillende (groei)stadia, voeropnames, spek- spierdikte maar ook zijn scores van bijvoorbeeld mest, veren en voetzolen. Ter illustratie, de database bevat 64.000 gemiddelde melkproducties per week per dier, inclusief vet, eiwit en lactose analyses. Maar ook 31.000 ei-tellingen 66.000 daggewichten van de vleeskuikens. Of bijvoorbeeld 8.000 cycli van zeugen, en van 16.000 vleesvarkens de slachtgewichten.

Wat deze database uniek maakt is dat van alle voeders, die in het onderzoek zijn ingezet, de samenstelling van nutriënten en grondstoffen tot in detail bekend zijn. Daardoor zijn de prestaties van de dieren tot op nutriënten detail aan elkaar te koppelen en vergelijkingen op nutriënten niveau te maken tussen individuen en groepen dieren.   

Onze Big data heeft al veel waardevolle informatie voor de sectoren opgeleverd. Zo hebben we het optimale dekgewicht van gelten bepaald en is er bevestigd dat hoe groter de tomen zijn, des te groter de variatie in geboortegewichten van de toom is.

Op basis van al onze proeven bij rundvee hebben we in kaart gebracht wat de totale droge stof opname per lactatiedag is, opgesplitst in de ruw- en krachtvoeropname. Dit zijn voorbeelden van informatie die we kunnen inzetten om maatschappelijke vraagstukken met onze Big Data te benoemen en te beantwoorden.

Overige berichten

Stikstof verlagen met voerefficiëntie
BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry
What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?
Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie
Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst
Controlling coccidiosis
AVANT EU project meeting
Long-term challenges for the feed industry to feed the world population
Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.
Coccidiose, een wereldwijd probleem
Nieuwe netwerk conferentie ‘De nieuwe boer is…’
Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk
Leghanen veelbelovende eerste resultaten
11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus
Lange staarten in de varkenshouderij
Leghanen een uitdaging voor de sector
SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee
Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee
Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos
SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik
Feeds & Nutrition 2021 een online succes!
Automatische bodyconditiescore de volgende stap
Nieuwe manager Sales & Consultancy
Eiwit uit gras en groen blad getest in voeders voor varkens en pluimvee
Column Francesc Molist: A good stomach function helps piglet gut health
Nieuwe consultant Pluimvee: Jan Dirk van der Klis
Regeling eiwit in rundveevoeders: beperkte verbetering van N-benutting ten koste van productie, gezondheid en duurzaamheid.
SFR in tijden van het Corona virus
Mijlpaal MySFR bereikt
Stikstofemissie verlagen, wat kunnen we bereiken met de juiste voermaatregelen voor varkens?
Schothorst Feed Research en Groeikracht zetten samenwerking op
Aanbod glucose bepaalt eiwitbenutting
Aminozuren en vetzuren voor melkvee
Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen
Feeds & Nutrition 2019
In februari zijn weer 2 cursussen gestart
MySFR heeft mijlpaal bereikt
Themadagen Rundvee en Varkens
Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes
Online document database
Opstartcursus rundveevoeding
Schothorst Feed Research neemt vernieuwde proeffaciliteit voor vleeskuikens in gebruik.
SFR training in het hoofdkantoor van COFCO in Beijing
SFR op bezoek bij haar klanten
Succesvolle themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Een nauwkeurige database: essentieel voor efficiënt voeren
Bezoek aan Haus Riswick met Zoötechnische ondersteuning rundvee
Venky’s , groot in pluimvee in Azië
Open Access E-book "Facts about fats"
Roger Davin: Nieuwe onderzoeker voor SFR
Themadag Varken: “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!”
Lector Precisie veevoeding: Laura Star
Succesvolle Feeds & Nutrition cursus
Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.
Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten
Opstartcursus rundvee- en varkensvoeding
Cursus darmgezondheid bij vleeskuikens voor nutritionist en dierenarts
Cursus GMP+ voor transportplanners
Bijdrage van Schothorst Feed Research aan Eurotier webinars.
Beweidingsonderzoek bij Schothorst
Het houden van leghennen met een onbehandelde snavel
Presentatie vergelijking van fytase effectiviteit bij vleeskuikens en kalkoenen
Terugblik basispakket outputdag 17 februari 2016
Samenwerkingsovereenkomst met National Agricultural Federation ondertekend
Multidisciplinair onderzoek in diervoeding
Dierlijk vet: voedzaam ingrediënt voor diervoeding (artikel All About Feed)
Nieuwe algemeen directeur: Lieuwe Roosenschoon