Nieuws

Kennis vanuit het onderzoek naar de praktijk

Publicatiedatum: 20-06-2022

Afgelopen week organiseerde Schothorst Feed Research (SFR) voor de 11de keer de jaarlijkse Feeds & Nutrition cursus. Een evenement met als doel om recente onderzoekskennis te vertalen naar de praktijk. Professionals uit de (meng)veevoedersector werden door de specialisten van SFR bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Het was een enerverend 5-daags evenement met veel ruimte voor discussie, netwerken en kennisdeling. Meer dan 70 nutritionisten, dierenartsen, product managers en sales managers uit de hele wereld kwamen samen om de laatste wetenschappelijke inzichten te delen.
Lees meer >

Leghanen veelbelovende eerste resultaten

Publicatiedatum: 17-06-2022

Er zijn veel ontwikkelingen in Europa rond de regelgeving voor leghanen. Deze hanen werden voorheen vaak als ééndagskuiken eruit geselecteerd, maar door de aangescherpte wetgeving (in Duitsland) moeten deze hanen nu wel worden opgefokt of via geslachtsbepaling in het ei de haantjes vroegtijdig selecteren. Schothorst Feed Research (SFR) heeft vorig jaar een eerste onderzoek gedaan naar verschillende voerstrategieën bij de opfok van leghanen. Hierbij is gekeken welke strategie het meest kostenefficiënt is zonder dat het ten kosten gaat van het dierenwelzijn.
Lees meer >

11e Editie van de Feeds & Nutrition cursus

Publicatiedatum: 13-04-2022

Dit jaar organiseert Schothorst Feed Research voor de 11e keer de Feeds & Nutrition cursus.
Lees meer >

85 jaar kennis beschikbaar in één database

Publicatiedatum: 22-12-2021

Sinds 1934 voert SFR voedingsonderzoek uit bij rundvee, pluimvee en varkens. De data die in de laatste 10 jaren verzameld is, heeft SFR samengevoegd tot één database. Verbanden en inzichten die met één onderzoek niet aangetoond kunnen worden, omdat het onderzoek dan te lang duurt of te kostbaar wordt, kunnen nu mogelijk wel worden gevonden dankzij de database.
Lees meer >

Lange staarten in de varkenshouderij

Publicatiedatum: 07-12-2021

Nederlandse varkenshouders mogen vanaf 2030 niet meer preventief de staarten van varkens couperen. Op dit moment wordt het couperen gedoogd als je kan aantonen dat het noodzakelijk is op jouw bedrijf. Alleen een dierenarts kan bepalen dat het couperen essentieel is voor het dierenwelzijn, veel varkenshouders maken nog gebruik van deze optie. Schothorst Feed Research (SFR) is een nutritioneel onderzoeksbedrijf met 370 zeugen waar ruim 30 biggen per jaar bij worden grootgebracht. Dierenwelzijn is bij SFR van zeer groot belang, hierdoor is er in 2019 al besloten om te stoppen met het preventief couperen van staarten.
Lees meer >

Leghanen een uitdaging voor de sector

Publicatiedatum: 10-11-2021

Voor de afzet van eieren in Duitsland moeten Nederlandse houders van leghennen voldoen aan de Duitse wetgeving. Deze wetgeving (wettelijk vanaf 2022) regelt dat de broertjes van leghennen niet mogen worden gedood direct na uitkomst, maar moeten worden gehouden tot minimaal 90 dagen oud. In Ovo geslachtsbepaling is op dit moment het enige alternatief, maar nog te duur of niet haalbaar dus vindt er steeds meer opzet van deze leghanen plaats.  
Lees meer >

SFR onderzoekt methaanproductie van melkvee

Publicatiedatum: 18-10-2021

In november 2020 is een methaan emissie project van start gegaan bij SFR. De huidige maatschappelijke vraagstukken rondom de emissie van de veehouderij, vragen om pragmatische oplossingen. SFR onderzoekt daarom hoe de emissie van broeikasgassen zijn te verminderen door uitgekiende voeding van landbouwhuisdieren. Dit project wordt tot op heden gefinancierd vanuit het eigen innovatiebudget van SFR. In de toekomst is samenwerking met andere geïnteresseerde partijen zeker mogelijk.
Lees meer >

Least cost formulation voor Rundvee, Varkens en Pluimvee

Publicatiedatum: 08-09-2021

SFR is continu bezig met het ontwikkelen en verbeteren van kennis over de samenstelling van diervoeders, bijproducten en nutriëntbehoeften. SFR heeft faciliteiten voor leghennen, vleeskuikens, melkkoeien en varkens om nieuwe productieconcepten te ontwikkelen en te evalueren. De SFR grondstoffenlijst bevat meer dan 400 voedermiddelen en wordt jaarlijks geactualiseerd. DeSFR-Matrix bevat zowel standaard chemische samenstellingen als specifieke nutriënten op basis van eigen onderzoek. Deze SFR-voederadviezen worden gebruikt voor de formuleringen in het Least Cost Formulation-rapport.
Lees meer >

Nieuwe onderzoeker Pluimvee: Vanessa Lagos

Publicatiedatum: 07-09-2021

In augustus is Vanessa Lagos begonnen als onderzoeker Pluimvee bij Schothorst Feed Research.
Lees meer >

SFR neemt nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik

Publicatiedatum: 12-08-2021

Schothorst Feed Research (SFR) heeft de nieuwe ruwvoer-terugweger in gebruik genomen. De oude voer-terugweger was ruim 30 jaar oud en aan vervanging toe. Deze nieuwe weger is in samenwerking met GEPES en SFR ontwikkeld tot een machine die aan alle wensen voldoet.   
Lees meer >