Nieuws

Stikstof verlagen met voerefficiëntie

Publicatiedatum: 02-03-2023

Stikstofbenutting, voerefficiëntie en ammoniakemis-sie gaan hand in hand, zo bleek op een thema-avond van de Federatie Veeteeltstudieclubs Zuid-Holland.   
Lees meer >

BASF and Schothorst Feed Research collaborate to improve the environmental impact of the feed and animal protein industry

Publicatiedatum: 28-02-2023

BASF´s software solution Opteinics™ is the “solution of choice” for real-time, environmental footprinting Schothorst Feed Research will integrate Opteinics™ into its global feed consultancy services Collaboration to foster digital integration of animal protein value chain for improved farm-to-fork transparency
Lees meer >

What is the nutritional value of poultry-based PAPs for use in pig diets?

Publicatiedatum: 27-02-2023

In the EU, processed animal protein (PAPs) have been readmitted as a nutrient-rich and sustainable feed ingredient in monogastric diets, but the animal nutrition industry has outdated knowledge on how to utilize them.. Read this artikel on FeedNavigator
Lees meer >

Evenwichtige diervoeding voor lokale dierlijke productie

Publicatiedatum: 19-01-2023

Aangezien de wereldbevolking groeit en het inkomen per hoofd stijgt, zal de vraag naar dierlijke eiwitten toenemen. Verwacht wordt dat het wereldwijde productievolume van dierlijke eiwitten tot 2035 met gemiddeld 2% zal toenemen.   
Lees meer >

Eiwitgift verlagen, stuurmanskunst

Publicatiedatum: 10-01-2023

Minder voereiwit, maar dezelfde productie behouden, dat is op steeds meer melkveebedrijven het doel. Hoewel het gemakkelijk klinkt, vraagt eiwitverlaging – zeker naar waarden als 150 gram per kilo droge stof – wel wat van het rantsoen en het management. Maar zeker bij de eerste stappen om eiwit te verlagen zijn de effecten op de stikstofefficiëntie en op de reductie van ammoniak al redelijk groot.
Lees meer >

Controlling coccidiosis

Publicatiedatum: 12-11-2022

Coccidiosis is a major health problem in poultry, caused by infections with a very contagious intestinal parasite (Eimeria species). Coccidiosis causes disease in broilers, affecting the welfare of the chickens. In addition, infection results in reduced production performance (higher feed conversion ratio and lower growth rate). This reduces the economic result of the farm and increases the environmental impact of broiler production. Since spread of Eimeria cannot be prevented, it is of utmost importance to control the infections, and to reduce the impact on welfare and performance. 
Lees meer >

AVANT EU project meeting

Publicatiedatum: 07-11-2022

In September, Francesc Molist and Anouschka Middelkoop attended the annual Alternatives to Veterinary ANTimicrobials (AVANT) EU project meeting, which this year was held in Montenegro. In this project, we are investigating strategies to reduce weaning diarrhoea in piglets. Our feeding strategy with fibre - one of the 3 strategies alongside faecal microbiota transplantation and synbiotics - is through to the next round! This means that the feeding strategy will be tested on a larger scale in its effect on reducing weaning diarrhoea and reducing antibiotic use. We continue with the AVANT project, on to more great results!
Lees meer >

Long-term challenges for the feed industry to feed the world population

Publicatiedatum: 03-11-2022

On 23 March 2022, SFR attended the 64th Intercoop Animal Feed Congress in Salzburg, Austria. One of the speakers was Professor Wilhelm Windisch, Chair of Animal Nutrition, Technical University of Munich. He gave a presentation entitled: “Challenges faced by compound feed producers in ‘sustainable’ livestock production – Which short, medium, and long-term measures need to be implemented?” The current newsletter provides a summary of this presentation, as well as information from the speaker’s recent publications. Moreover, it will be explained how SFR can contribute to find solutions to these challenges for the feed industry.
Lees meer >

Nieuw bij SFR! Virtuele tour van dierlijke faciliteiten.

Publicatiedatum: 31-10-2022

Vanwege de strengere hygiënevoorschriften rondom het risico zoals vogelgriep, varkenspest of andere overdraagbare ziekten, maar ook op verzoek van klanten in het buitenland, heeft SFR besloten virtuele rondleidingen door de dierfaciliteiten te organiseren.
Lees meer >

Coccidiose, een wereldwijd probleem

Publicatiedatum: 28-09-2022

Coccidiose is wereldwijd een van de belangrijkste pluimveeziekten en leidt tot verminderde diergezondheid en dierenwelzijn en tot economische verliezen.
Lees meer >