Zoötechnische ondersteuning rundvee

Voor het goed functioneren van een buitendienstmedewerker in de mengvoederindustrie is het van belang dat zij/hij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen met betrekking tot voederwaardesystemen. Ook kennis van ruwvoerkwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van nieuwe voedermiddelen op rundveegebied zijn van belang. Daarnaast is voor een goede advisering van rundveehouders kennis over andere rundveehouderij-onderwerpen dan voeding van belang.
De groepen met een grootte van 10-15 personen zijn constant van samenstelling om zo onderlinge discussie en groepsdynamiek te bevorderen.

Leerdoel

Het vergroten van de kennis op het gebied van de rundveevoeding en het bieden van ondersteuning voor wat betreft de toepassing hiervan met de intentie om het verkoopsucces van de buitendienstmedewerker van de mengvoederindustrie te vergroten.

Doelgroep

Buitendienstmedewerkers van de mengvoederindustrie die al (enige) ervaring hebben in de rundveehouderij. Het niveau van de cursus is HBO-niveau.

Data en locatie

De cursus omvat zes dagdelen en een themadag van twee dagdelen per jaar en wordt verzorgd in Apeldoorn, Den Bosch, Nijkerk en Heerenveen. De data kunt u opvragen via training@schothorst.nl. Deze cursus of delen ervan kan/kunnen ook uitstekend in-company worden verzorgd. De cursus staat onder leiding van de onderzoeksafdeling rundvee. De themadag staat gepland op 22 september 2022.

Kosten:

€ 1.600,- of 10 consultancy-uren (incl. trainingsmateriaal, excl. BTW) per persoon.

Nieuwe deelnemers

Bedrijven die nog niet bekend zijn met de zoötechnische ondersteuning mogen met maximaal 2 personen eenmalig kosteloos deelnemen. Hierna moet worden besloten of men een abonnement wil afsluiten.

Opgave:

Inschrijven voor de zootechnische ondersteuning kan via training@schothorst.nl