Nutritiebijeenkomsten

Nutritie is de kern van het mengvoederbedrijf. Nutritionisten van toekomstgerichte mengvoederbedrijven en toeleveringsbedrijven willen breed worden geïnformeerd om diervoeders zo optimaal mogelijk, voor wat betreft kostprijs en technische prestaties, samen te kunnen stellen. Via Internet, literatuur, de populaire vakbladen en productleveranciers is veel nutritie gerelateerde informatie verkrijgbaar. De objectiviteit en de wetenschappelijke onderbouwing zijn echter soms minimaal.

De onderzoekers van Schothorst Feed Research B.V. hebben zich gespecialiseerd in het uitvoeren van onafhankelijk, veevoedkundig onderzoek. Ze zijn daarom de ideale gesprekspartner voor de individuele nutritionist. Via nutritiebijeenkomsten kunnen zij en collega nutritionisten werkzaam in de mengvoederindustrie specifiek bijdragen aan het ondersteunen, opleiden en fundamenteel  informeren van nutritionisten.

Leerdoel

Tijdens de nutritiebijeenkomsten wordt door Schothorst Feed Research-onderzoekers of specialisten werkzaam in de sector, actuele wetenschappelijke en marktgerichte informatie op het gebied van nutritie, diergezondheid, veehouderij en kwaliteitsbeheer samengevat en gepresenteerd. Een collegiale discussie is een essentieel onderdeel van de meningsvorming. De groepsgrootte is daarom beperkt. Participatie wordt gestimuleerd door een abonnementsysteem. De deelnemers kunnen onderzoeksvoorstellen doen naar actuele praktijkproblemen of literatuurstudies. Deze voorstellen kunnen eventueel in het Advanced Feed Package worden opgenomen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat naast praktiserende nutritionisten en kwaliteitsbeheermedewerkers bij
mengvoederbedrijven uit onderzoekers, dierenartsen en de nutritionisten en/of commercieeltechnische medewerkers van toeleveringsbedrijven. De nutritiebijeenkomsten worden tweemaal per jaar voor elke diertak (rundvee, varkens en pluimvee) georganiseerd op twee locaties (midden ’s morgens en zuiden ‘s middags).

Data en locaties

De bijeenkomsten duren een dagdeel (morgen of middag) en vinden plaats in Renkum en Apeldoorn. Data kunt u opvragen via training@schothorst.nl.

Kosten:

€ 352,- of 2 consultancy-uren (excl. BTW) per persoon per bijeenkomst.

Voor meer informatie of plaatsing op de mailinglijst (zodat u automatisch een uitnodiging met agenda ontvangt) kunt u contact opnemen via e-mail training@schothorst.nl.