Overige activiteiten

 

Zoötechnische ondersteuning

Voor het goed functioneren van een buitendienstmedewerker in de mengvoerindustrie is het belangrijk dat hij/zij goed bijgeschoold en goed op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Daarom organiseert Schothorst Feed Research voor zowel varkens als voor rundvee de zoötechnische ondersteuning. De cursus omvat per jaar zes dagdelen en een themadag van twee dagdelen. De groepen hebben een vaste samenstelling om onderlinge discussie te bevorderen. Voor meer informatie over de zoötechnische ondersteuning kunt u contact opnemen met training@schothorst.nl 


 

Nutritiebijeenkomsten

Tijdens de nutritiebijeenkomsten wordt door onderzoekers van Schothorst Feed Research en/of specialisten werkzaam in de sector, actuele wetenschappelijke en marktgerichte informatie op het gebied van nutritie, diergezondheid, veehouderij en kwaliteitsbeheer samengevat en gepresenteerd. Er zijn per diersoort (rund, varken, pluimvee) twee bijeenkomsten van één dagdeel per jaar.

Lees hier verder >