Themadag Varken: Maagzweren, een onderschat probleem?!?!

Beschadigingen van het maagslijmvlies komen in meer of mindere mate voor bij zowel zeugen als vleesvarkens. Aantasting van de maag kan leiden tot onrust en asociaal gedrag, vermindering van groeisnelheid en een verhoogde uitval in vleesvarkens en mogelijk een slechtere voeropname tijdens de lactatie in zeugen. Daarnaast zijn maagbeschadigingen natuurlijk ook vanuit het oogpunt van dierwelzijn onwenselijk. Echter, duidelijke klinische verschijnselen worden vaak alleen bij ernstige maagzweren gezien. Hierdoor vormen maagbeschadigingen een onderschat probleem in de varkenshouderij.

We willen u daarom uitnodigen voor de themadag “Maagzweren, een onderschat probleem?!?!” die op woensdag 27 september 2017 wordt gehouden. Tijdens deze themadag zal door verschillende sprekers worden ingegaan op de problematiek rondom maagzweren, de verschillende oorzaken van maagzweren en actuele voedingsconcepten die kunnen worden gebruikt om de prevalentie en de ernst van deze maagzweren te beperken.

Programma

09.00-09.30 uur    Ontvangst met koffie
09.30-09.35 uur    Opening door dagvoorzitter
09.35-10.30 uur    Slijmvliesbeschadigingen in de varkensmaag: Hoe serieus is het?
                                Theo Geudeke - Gezondheidsdienst voor dieren
10.30-11.30 uur    Do viral diseases and farm management have an effect on stomach ulcers?
                                Line Hummelmose Dines - Danish Agri. & Food Council  - Livestock Innovation
11.30-12.30 uur    Maagzweren bij het varken: spelen bacteriën een rol?
                                Chloë De Witte - Ghent University - Dep. of Pathology, bacteriology and poultry diseases                 

13.30-14.00 uur   Alternatieve parameters om maagzweren aan te tonen
                               Xandra Benthem de Grave - Schothorst Feed Research
14.00-15.00 uur   Nutritional and management factors affect gastric ulcer development in pigs
                               Nuria Canibe - Aarhus University - Dept. of Animal Science       
15.20-16.20 uur   Effect van voertechnologie op maagzweren in varkens
                               Francesc Molist - Schothorst Feed Research

16.20-16.30 uur   Afsluiting door dagvoorzitter              
16.30-17.30 uur   Borrel                                                     

De kosten bedragen € 375- excl. BTW of 2.5 consultancy uren (voor deelnemers aan de Zoötechnische ondersteuning is deze themadag onderdeel van het jaarabonnement).

Locatie: Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4, 3861 MC Nijkerk.

Wilt u deze themadag op 27 september 2017 bijwonen? Registratie vóór 1 september 2017 via onderstaande Subscribe button.

Inschrijven


Terug naar cursusaanbod

Filter op sector
Filter op thema

Nieuws

Venky’s , groot in pluimvee in AziëOpen Access E-book "Facts about fats"

Meer nieuws >

"Onze hele nutritionele afdeling is op expertise van Schothorst Feed Research gebouwd"Marcel Roordink, algemeen directeur ABZ Diervoeding
"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders
"»It is especially regarding the energy evaluation, and especially for alternative rawmaterials that we acquire knowledge from Schothorst. Fiber fraction is probably the area where there is the greatest difference between Danish and Dutch feed evaluation”."Hans Aae, Group R&D Director at DLG Group