Ingangscontrole diervoedergrondstoffen

Ingangscontrole is een belangrijk onderdeel van het productieproces van mengvoederbedrijven. Tezamen met de inkoopafdeling bepaalt de medewerker inname de kwaliteit van de binnenkomende goederen. Om verzekerd te zijn van goede en veilige grondstoffen is een degelijke ingangscont role met kennis van zaken van het grootste belang. In deze training wordt aandacht geschonken aan de actuele kennis en mogelijkheden rondom ingangscontrole van grondstoffen. Daarnaast is er volop aandacht voor de verantwoordelijkheden van functionarissen in de ingangscontrole en de instelling die dit vergt van de medewerkers.

De training is opgezet volgens de stappen van het innameproces, centraal staat hierbij de rol van de ingangscontroleur, zijn praktische vaardigheden en hoe hij om kan gaan met externe factoren zoals tijdsdruk en omgang met mensen.

De opzet van de training is praktisch van aard. Naast op bouw van theoretische kennis ligt de nadruk op het in de praktijk brengen van de cursusinhoud op de werkvloer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van casussen tijdens de training en een huiswerkopdracht gericht op de eigen werksituatie.

De training wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen PTC+ en Schothorst Feed Research.

Leerdoel

Het actualiseren en uitbreiden van kennis en vaardigheden vereist voor een goede uitoefening van de ingangscontrole. Het ontwikkelen van praktische oplossingen voor de werkzaamheden.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ervaren medewerkers die zich bezighouden met ingangscontrole.

Onderwerpen

  • Verantwoordelijkheid inname
  • Tracking en tracing
  • Documentencontrole
  • Certificering van leveranciers en transporteurs
  • Monstername
  • Kwaliteitsbeoordeling Grondstoffen, waar moet je op letten?
  • Afwijkingen in grondstoffen
  • Opslag van grondstoffen

Vereiste voorkennis

Praktijkervaring en algemene kennis op het gebied van grondstoffen.

Duur

2 dagdelen
Het maximum aantal deelnemers is 12

Data en locatie:

De cursus wordt op 21 september en 3 oktober gegeven. Locatie: PTC+Barneveld

Kosten:

€ 615, - (incl. trainingsmateriaal, excl. BTW)

Inschrijven


Terug naar cursusaanbod

Filter op sector
Filter op thema

Nieuws

Schothorst Feed Research organiseert 7e editie Feeds & Nutrition Course van 12-16 juni in Zaandam.Samenwerking Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten

Meer nieuws >

"Onze hele nutritionele afdeling is op expertise van Schothorst Feed Research gebouwd"Marcel Roordink, algemeen directeur ABZ Diervoeding
"Schothorst Feed Research maakt als geen ander de vertaalslag van onderzoek naar boerenerf"Stefan Kuijpers, directeur Vitelia Voeders